Drænplader eller hvis huset oversvømmes

Der stilles i dag krav til, at en kælder skal være varme- og fugtisoleret. Udvendig isolering af kældervægge med EPS-drænplader bidrager til en tør og varm kælder.

Del:

Drænplader af EPS, også kendt som Flamingo, er forsynet med lodrette drænriller og beklædt med en fiberdug på ydersiden. Dette sikrer at vand udefra kan ledes ned til omfangsdrænet og at rillerne ikke stopper til.

Kravene til energirammen er forskellige afhængigt af, om bygningsdelen er opvarmet eller uopvarmet. I begge tilfælde er det dog af fugttekniske årsager tilrådeligt med isolering på udvendig side af kældervæggen. Tilfyldning mod EPS-drænpladerne sker typisk med drænende fyld. I toppen afsluttes drænpladerne med et afdækningsprofil tætnet mod væg. Denne beskytter EPS-pladen mod direkte vandpåvirkning fra nedbør, og sikrer at overfladevand ikke løber på indvendig side af drænpladen mod kældervæggen.

Valg af korrekt løsning afhænger typisk af forventet fugtbelastning og aktuelt jordtryk.

Der henvises desuden til SBI-ANVISNING 267 ”SMÅHUSE – KLIMASKÆRMEN”, eller “Kældervægge og -gulve – fugtsikring og varmeisolering” fra BYG-erfa, hvorfra billedet i artiklen også er lånt. 

Hvis huset oversvømmes

Med en klimaskærm isoleret med EPS, får man et uorganisk isoleringsmateriale som i høj grad bevarer dets gode egenskab til trods for vandpåvirkning. EPS’en danner ikke grobund for svamp og mikroorganismer, og giver dermed ikke anledning til ekstra bekymringer hvis uheldet er ude.

EPS er et kapillarbrydende  materiale. Det vil sige EPS er et fugtspærrende materiale, som forhindrer opstigende grundfugt. Det er netop denne egenskab, som gør, at EPS er det foretrukne materiale ved etablering af terrændæk. Selv vil ved længere tids oversvømmelse vil EPS have en fugtoptagelse mindre end 5%. EPS’en vil desuden ikke korrodere eller medvirke til korrosion i omkringliggende materialer.

I områder, hvor der er stor risiko for gentagelse af oversvømmelse, kan det være relevant at vurdere, om XPS-isolering er en bedre løsning.