Ny tagvejledning

Del:

EPS-Industrien i Danmark har opdateret vejledningen til, hvordan man konstruerer brandsikre tage med udvendig EPS-isolering
Vejledning for tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS (ekspanderet polystyren) giver en oversigt over brandkravene ved tagkonstruktioner, og den indeholder forslag til konstruktionsudformninger, der opfylder brandkravene.

Vejledningen er et arbejdsværktøj i det daglige arbejde for såvel projekterende som udførende. Tagvejledningen er udarbejdet af EPSIndustrien i Danmark i samarbejde med DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og er netop blevet opdateret i henhold til BR-08.

Vejledningen kan downloades her. (Opdatering dec. 2015 – vejledningen er opdateret, så den afspejler BR 2015)