Tema : EPS i tagkonstruktioner

EPS, også kendt som Flamingo, anvendes hyppigt som isoleringsmateriale til tage med lav hældning. Det skyldes materialets isoleringsevne, dets trykstyrke og fordi EPS-materialet er let at bearbejde og fx kileskære på fabrik.

Efterhånden som taget i stigende grad bliver tænkt ind i bygningen som helhed, opleves det, at der stilles ønsker om komplekse tagløsning der eksempelvis omfatter tagflader, tagterrasser, grønne tage og ganglinjer.

Som med al anden isolering er det vigtigt, at EPS tagisolering bliver korrekt monteret i overensstemmelse med bygningsreglementets krav. Det kan der læses mere om i EPS-branchens vejledning: Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS, December 2015.

Del: