Beregn bæreevnen af skillevægge på terrændæk med EPS-sugplade

EPS sugplade svækker ikke konstruktionsprincippet for opbygning af stabiliserende skillevægge direkte på terrændæk

Del:

EPS-isolering i terrændækket er kendt for – sammen med den afsluttende betonplade – at kunne anvendes som eneste bærende  bygningskonstruktion under stabiliserende skillevægge. Det sparer for etablering af de dyre – og i øvrigt kuldebro skabende – selvstændige skillevægsfundamenter. Denne praksis ønskes ikke ændret med introduktionen af EPS-radonsugpladen.

Beregn bæreevnen

Teknologisk Institut har tidligere udarbejdet en rapport om skillevægsopbygning på EPS, også kendt som Flamingo, isolerede terrændæk.

I tillæg hertil har instituttet udviklet et nemt anvendeligt beregningsprogram, til bestemmelse af bæreevnen for tunge stabiliserende skillevægge på betondækuden selvstændige skillevægsfundamenter – således alene understøttet af trykfast EPS-isolering.

Fortsat høj bæreevne

Beregningsprogrammet er nu udvidet, for at kunne vurdere betydningen af EPS-sugpladen indbygget i det bærende lag. Beregninger viser at sugpladen kun i beskeden grad har indflydelse på den samlede konstruktions bæreevne.

Således er det også fremover muligt, at bygge skillevægge direkte på EPS isoleret terrændæk uden øget risiko for skadelige sætninger.

Download beregningsprogram

Beregningsarket kan downloades her.