EPS drænplader

Der stilles i dag krav til, at en kælder skal være varme- og fugtisoleret. Udvendig isolering af kældervægge med EPS-drænplader bidrager til et behageligt indeklima i kælderen.

Del:

Drænplader af EPS, også kendt som Flamingo, er forsynet med lodrette drænriller og beklædt med en fiberdug på ydersiden. Dette sikrer at vand udefra kan ledes ned til omfangsdrænet og at rillerne ikke stopper til med jord, rødder eller andet, der begrænser rillernes funktion.

Kravene til energirammen er forskellige afhængigt af, om bygningsdelen er opvarmet eller uopvarmet. I begge tilfælde er det dog af fugttekniske årsager tilrådeligt med isolering på den udvendige side af kældervæggen. Udvendig isolering med drænplader reducerer desuden kuldebroer.

Tilfyldning mod EPS-drænpladerne sker typisk med drænende fyld. I toppen afsluttes drænpladerne med afdækning tætnet i blød fuge mod væg. Denne beskytter EPS-pladen mod direkte vandpåvirkning fra nedbør, og sikrer at overfladevand ledes til den udvendige side af drænpladen.

Kældervæggen kan evt. udføres med vandtætning på ydersiden.

Der henvises desuden til SBI-ANVISNING 224 ”Fugt i bygninger”, eller “Kældervægge og -gulve – fugtsikring og varmeisolering” fra BYG-erfa, hvorfra billedet i artiklen også er lånt. 

Valg af korrekt løsning afhænger typisk af forventet fugtbelastning og aktuelt jordtryk.

Ved vand- og fugtpåvirkning

Med en klimaskærm isoleret med EPS, får man et uorganisk isoleringsmateriale som i høj grad bevarer dets gode egenskab til trods for vandpåvirkning. EPS’en danner ikke grobund for svamp og mikroorganismer, og giver dermed ikke anledning til ekstra bekymringer, hvis uheldet er ude.

I områder, hvor der er stor risiko for gentagelse af oversvømmelse, kan det være relevant at vurdere, om XPS-isolering er en bedre løsning.

Læs mere om EPS og vand her.