Skøjtehaller, fryse- og kølehuse

EPS/XPS kan på grund af de fugt afvisende egenskaber og den gode isoleringsevne være et særlig attraktivt valg, når det gælder etablering af skøjtehaller eller såkaldte fryse- eller kølehuse.

Del:

Frysehuse har en temperatur på omkring 20 minus grader, mens kølehus skal holde en temperatur på ca. 5 grader. Tilsvarende er det yderst vigtigt, at skøjtehaller kan holde på kulden. Derfor er denne type konstruktioner ekstra udsat for fugtskader i ydervægge. Det skyldes hovedsageligt, at der er utilstrækkelig kendskab til fugtbevægelser under de gældende temperaturforhold eller utilstrækkelig opmærksomhed ved udformning af detaljerne.

EPS/XPS’ens særlige egenskaber – herunder stabile isoleringsevne, den høje trykstyrke, og det forhold at der ikke er kemisk udslip fra EPS/XPS, gør at det er særlig velegnet som isoleringsmateriale i bygninger, som skøjtehaller, fryse- og kølehuse. EPS/XPS’ens lukkede cellestruktur betyder minimal vandabsorption og lav dampgennemtrængning, hvilket er særlig relevant i denne type af konstruktioner.

Selve konstruktionen af bygningen kræver særligt fokus på, hvad hensigten med denne er, da der er stor forskel kravene til konstruktionen afhængig af hvad den forventede temperatur i bygningen eller lokalet skal være.

Hvad er XPS

XPS er ekstruderet polystyren. Det er således et isoleringsmateriale, som minder om EPS. Produktionsmetoden er dog anderledes – og de tekniske egenskaber er ikke helt identiske. Såfremt der skal etableres frysehuse eller skøjtehaller, så bør det overvejes om XPS er bedre egnet til den konkrete konstruktion.