Fiske- og kølekasser af EPS

Fiskekasser fremstillet af ekspanderet polystyren (EPS) har i årevis været den foretrukne løsning, når frisk fisk skal transporteres over lange distancer. Det skyldes den meget lav vægtfylde og en unik isoleringsevne. EPS-kasser kan holde fiskene koldere i længere tid end andre materialer, hvilket er essentielt, når der er tale om fødevarer. Samtidig er fiskekasserne 100% genanvendelige og indgår i den cirkulære økonomi.

Del:

Over hele verden transporteres frisk fisk fra fiskefabrikker og ud til supermarkeder, fiskebutikker og forbrugere. Her anvendes fiskekasser af EPS, også kendt som Flamingo, i stor stil. Det samme gør sig gældende for EPS-emballage til andre formål, hvor det som beskyttes skal holdes koldt. Her anvendes EPS-kølekasser til transport af fersk kød; medicinalvarer; dagligvarer på nettet, hvor der udover fisk og kød også transporteres frugt og grønt, samt mejeriprodukturer og frostvarer, mm. Sågar organer transporteres i EPS-kølekasser.

EPS har en lav vægt, som betyder, at der ikke anvendes unødige ressourcer på transport af selve emballagen, samtidig har EPS’en en høj tryk trykstyrke, som gør det muligt at producere kasser, som nemt og effektivt kan stables – og hvor der ikke er risiko for at emballagen kollapser, og dermed ødelægger fisken eller de andre varer, som bliver transporteret.

EPS er garant for god hygiejne og sikrer kølekæden

Men når der er tale om transport af ferske råvarer, hvad enten det er fisk, kød eller lign. så er de væsentligste krav fra lovgivningen trods alt, at man skal sikre god hygiejne, og at kølekæden ikke bliver brudt. Netop på de to kriterier har EPS enestående egenskaber.

Af hygiejnemæssige årsager genbruges fiskekassen ikke, men sendes istedet til genanvendelse, således at fiskekassen får nyt liv. For modtageren af fisken kan indsamling, komprimering og salg af de brugte EPS-fiskekasser faktisk være en ekstra indtægtskilde. Fordi fiskekasser af EPS udelukkende produceres af jomfruelige råvarer, så kan det garanteres, at der er tale om helt rene og hygiejniske kasser, som giver dårlige vilkår for bakterievækst.

Høj isoleringsværdi

Der er foretaget en række undersøgelser, som viser, at EPS som emballage til fersk fisk har den mest effektive isoleringsevne. Den britiske EPS-branche har ligeledes fået foretaget undersøgelser for at sammenligne EPS-fiskekassers isoleringsegenskaber set i forhold til andre materialetyper. Forskellige kasser med fisk blev placeret i et kølerum med konstanttemperatur på 5o C. Konklusionen var klar. EPS-fiskekasserne var de eneste, som kunne holde fisken nedkølet til under 5o C, set over en periode på 72 timer, i kølerummet. Undersøgelsen afdækkede forskellige forhold, og i samtlige tests kom EPS ud som det mest effektive isoleringsmateriale. Den britiske EPS-branche undersøgte såvel store som små fiskekasser.

I 1997 undersøgte Dr. Hyung Woo Park fra Korean Food Research Institute EPS-emballage sammenholdt med pap-emballage. Konklusion var, at EPS-emballage er det mest effektive materiale til opbevaring af frugt og grøntsager.

Et godt eksempel på, hvordan EPS reducerer madspild og forlænger fødevarernes levetid er vindruer. Imodsætning til f.eks. bananer, som modner, når de høstes, så begynder forrådnelsesprocessen med det samme ved vindruer. Denne proces fremskyndes af temperatursvingninger og varierende fugtpåvirkning. Typisk kan vindruer, som transporteres i papemballage holde op til 10 dage – omend med op til 20% spild. Beskyttes vindruerne derimod af EPS-emballage og opbevares under optimale vilkår, så kan vindruerne holde i op til 120 dage.

En dag med EPS-fiskekasser

Vores engelske søsterorganisation har fremstillet denne film om EPS-fiskekasser. Den er på engelsk og omhandler engelske eksportforhold, men den er stadig informativ og giver et godt indblik i, hvad EPS-fiskekasser er og bidrager til.

Ikke bare effektiv isoleringsevne – også god miljøprofil.

Fiskekasser af EPS genanvendes i høj grad, som det også fremgår af filmen. Det bidrager til EPS’ens gode miljøprofil. Samtidig er produktionsprocessen for EPS-fiskekasser så effektivt, at en fiskekasse lavet af EPS til 20 kg fisk kun bruger 1/20 af den energi, der anvendes til fangst, transport og forarbejdning af fisken.

Den europæiske brancheorganisation har fået udarbejdet en sammenlignende livscyklusanalyse af EPS og andre materialer, her kommer EPS positivt ud. Og både den danske og den norske EPS-branche har igennem årene fået udarbejdet miljøvurderinger af EPS-fiskekasser. Konklusionerne er ganske klar; der er en utrolig lav miljøpåvirkning fra fiskekasser af EPS, hvilket også er en af årsagerne til, at de – ligesom anden EPS-emballage – er et bæredygtigt valg.