Lancering af EPS Hvidbog

Onsdag den 5. juli 2023 kl. 14-15. Kom og få en snak med forfatterne og mød andre med interesse for EPS. Vi byder på bobler og grønne snacks…

Del:

FORSTÅ EPS I EN CIRKULÆR ØKONOMI I EN DANSK SAMMENHÆNG

– EMBALLAGE OG ISOLERING

Det er formålet med denne EPS Hvidbog, som er udarbejdet i samarbejde mellem Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi og Chresten Heide-Anderson, projektchef for EPS-branchen i Danmark. I hvidbogen gennemgås EPS og de produkter, materialestrømme og værdikæder, som findes indenfor EPS. Hvidbogen skal bidrage til at alle bliver mere oplyste i arbejdet mod en cirkulær økonomi for EPS.

Hvad er det rigtige materiale til den opgave, som jeg står overfor? Hvordan tager man højde for materialernes forskellige egenskaber under transport mm. Hvad ønsker forbrugerne? Hvad er det rigtige materiale, hvis vi ser på mere end en livscyklus? Kan alle materialer beskytte lige godt? Valg af materialer er komplekst, og den kompleksitet kan foranledige forsimplede materialevalg baseret på følelser, myter og misforståelser.

Derfor mener forfatterne bag bog, at hvis vi ønsker en reel bæredygtig omstilling til en cirkulær økonomi, så skal disse valg træffes på baggrund af fakta, viden og miljøvurderinger, som også tager højde for genanvendelse af genanvendte materialer. Når valg træffes på baggrund af databaserede analyser, så ændres fra- og tilvalg måske.

I EPS-branchen oplever man, at Ekspanderet Polystyren (EPS, også kendt som Flamingo) i stigende grad anvendes til emballage på grund af materialets gode beskyttende og isolerende egenskaber.

 

Selvom EPS i høj grad også anvendes i byggeriet, så har hvidbogen hovedfokus på emballage, da den cirkulære økonomi endnu ikke er helt så udbredt i byggeriet.

Hvidbogen giver en indføring i EPS i en cirkulær økonomi, med fokus på eksisterende og ny lovgivning for emballage, som engangsplastdirektivet, det udvidede producentansvar for emballage (EPR), meget mere. Principperne for en cirkulær økonomi og EPS sammenlignes med de forskellige materialetyper som også bruges til emballage. Hvidbogen er en uvildig vejledning i at forstå EPS som materialevalg og hvordan det indgår i en cirkulær økonomi baseret på genbrug og genanvendelse.

EPS har et stort potentiale i en cirkulær økonomi og industrien er langt i omstillingen til en cirkulær økonomi. Det er vigtigt at følge med den hastige udvikling mod cirkulære materialestrømme. Hvidbogen indeholder beskrivelse af begreberne i en cirkulær økonomi, og materialerne igennem en cirkulær økonomi er illustreret med billeder og med værdikæde-skitser. Hvidbogen kommer også med anbefalinger til omstillingen af EPS til en cirkulær økonomi.

 

Tilmelding sker her: