#FaktaomEPS: Kommunal genanvendelse i Danmark – Maj 2024

Del:

Da vi udgav seneste kort over indsamling EPS af i danske kommuner, blev det hurtigt forældet. Allerede dagen efter lancerede Helsingør indsamling af EPS. Derudover er det identificeret, at Odder og Skanderborg også indsamler.

Det betyder, at der er 60 kommuner, som indsamler på mindst en genbrugsplads. De kommuner dækker affaldshåndtering for over 63% af danskerne.

Der er fortsat 24 kommuner, som konkret har bekræftet overfor EPS-branchen, at de arbejder på løsninger med indsamling af EPS via genbrugspladser. Dermed anerkender 84 kommuner således, at EPS er genanvendeligt og bør indsamles via genbrugspladser og evt. storskrald. Disse kommuner varetager affaldshåndtering for over 90% af danskerne. Det svarer til over 5,2 millioner danskere have adgang til at få genanvendt deres brugte EPS.

Derudover har EPS-branchen undersøgt indsamling og genanvendelse af EPS fra virksomheder. Igennem de sidste 6 år har vi hjulpet en række virksomheder med at få håndteret deres EPS affald. Vi har analyseret på erfaringerne, og konklusionen er, at ved mere end 250 kg. brugt EPS om måneden, så vil indkøb af komprimator være selvfinansierende – og dertil kommer besparelser ved affaldshåndtering. 

Afventer udvidet producentansvar.

EPS-branchen er opmærksom på, at en række kommuner afventer afklaring på det udvidede producentansvar, da det påvirker, hvem der har ansvaret for håndtering af emballageaffald på genbrugspladserne. Dermed er der forståelse for, at en række kommuner er afventende ift. at påbegynde indsamling.

En række kommuner indsamler EPS via storskrald

Som noget nyt ser vi, at en række kommuner er begyndt at indsamle EPS til genanvendelse sammen med storskrald/genbrugsbilen. Dermed bliver det endnu lettere for danskerne at kunne få deres brugte EPS genanvendt. Det drejer sig bl.a. om Næstved,  Fredericia, Vejle og Kolding.

Indsamling af EPS i Skandinavien.

Det er ikke kun i Danmark, at der sker indsamling af EPS. Det sker også i Norge, hvor de har en genanvendelsesgrad på over 80% i følge Grønt Punkt Norge. I Sverige har man bl.a. kunne aflevere EPS (som omtales frigolit) i Varberg – og fra 2023 vil alle svenske hustande kunne aflevere EPS sammen med deres blandede plast. Herefter bliver det sorteret til genanvendelse.

Ikke blot i Danmark eller Skandinavien.

EPS-branchen har i løbet af 2023 afdækket genanvendelse af EPS i resten af verden. Det er på den baggrund lykkedes, at dokumentere, at EPS bliver genanvendt “at scale and in practice” (som betyder mere end 30% genanvendelse, og som er en definition, som Ellen MacArthur Foundation og UNEP tager udgangspunkt i) på globalt plan. EPS bliver genanvendt i mindst 38 lande på tværs af 4 kontinenter. Befolkningen i disse lande er på over 4.2 mia. Hvilket gør EPS til den plastemballage med næstmest udbredte genanvendelse i hele verden. Det kan man læse mere i dette notat, som er udarbejdet efter Ellen MacArthur Foundation har anerkendt, at EPS er genanvendeligt. Siden notatet er udarbejdet er det også lykkedes i Sydafrika at sikre genanvendelse af EPS “at scale and in practice”.

Efterfølgende har UNEP i april 2024 opdateret deres science report og anerkendt EPS transportemballage som en af seks typer plastemballage, som er recyclable in practice.

Om kortet

Kommuner som indsamler EPS er markeret med grøn. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og de kommuner, som er på vej til at genanvende indgår med blå.

Om Kommunale genanvendelse af EPS

EPS – ekspanderet polystyren – er som bekendt 100% genanvendeligt. I EPS-branchen genanvender medlemmerne stort set 100% af eget EPS-affald fra produktionen, hvilket betyder betragtelig økonomiske og klimamæssige besparelser. For hvert kilo EPS vi genanvender i produktionen, så undgår vi over 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet. Derfor har vi i branchen også siden 1995 taget EPS affald tilbage fra de af vores kunder, som har kunnet returnere ren, hvid EPS, som kunne indgå i direkte i produktionen. Hver gang vi har kunnet genanvende et kilo EPS, så har undgået 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet. Men det er ikke al EPS, som kan genanvendes direkte i produktionen. Dels fordi opskumningsprocessen kræver, at der kommer ny råvarer ind i produktionen for at sikre kvaliteten af produktet, og dels fordi det kun er egne materialer, der kan genanvendes direkte i produktionen – ellers er der ikke den fornødne sporbarhed. Derfor arbejder EPS-branchen for, at al den EPS, som vi ikke selv kan direkte genanvende bliver indsamlet, for det kan al sammen omsmeltes til ny polystyrenråvarer, som igen kan blive til ny EPS-råvarer. Det kræver, at EPS kan afleveres på genbrugspladsen i kommunerne, for det er det optimale sted for borgerne at aflevere det. Samlet set sparres der i produktionen og i forhold til energiudnyttelse 5 kilo CO2 for hvert kilo EPS, som vi genanvender. Kan vi genanvende EPS’en direkte i produktionen er CO2-besparelsen på 6 kilo. EPS-branchen har gennemgået alle kommuner og affaldsselskabers hjemmesider for at se om de indsamler EPS til genanvendelse. To gange om året gennemgås alle kommuner, som ikke indsamler for at se om de er gået i gang. Derudover opdateres kortet, når EPS-branchen bliver orienteret om indsamling af EPS i forskellige kommuner.