EPS-isolering på byggepladsen

Medarbejdere i byggeriet har mange fordele ved EPS, også kendt som flamingo.
Den lette vægt reducerer tunge løft.
Derudover er EPS kemiske inaktivt, og det indeholder ikke fibre, kemi eller farlig stoffer.

Del:

Færdige produkter af EPS, også kendt som Flamingo, er uskadelige ved hudkontakt, og de afgiver ingen skadelige fibre, væsker eller luftarter. Det betyder, at man kan arbejde med materialet uden gener og uden brug af personlig beskyttelse som fx åndedrætsværn eller beskyttelsesbriller. Den meget lave vægt gør det nemt at håndtere, og det reducerer samtidig risikoen for arbejdsskader.

Sikkerhed

På byggepladsen er det som altid vigtigt at udvise omtanke og sund fornuft ved håndtering af EPS-isoleringsmateriale. For at minimere tidsperioden hvor facaden ikke er inddækket, bør det overvejes, om pudsning kan gennemføres etapevis. Omtanke bør også udvises ved oplagret materiale, der endnu ikke er monteret. Det kan være hensigtsmæssigt, at EPS-pladerne løbende afdækkes under byggeprocessen. Man bør også være opmærksom på at undgå evt. mulige antændelseskilder på byggepladsen.

Arbejdsmiljø

EPS-isolering har en meget lav vægt, og det gør det nemt at håndtere på byggepladsen. Risikoen for løft- og slidskader er derfor minimal. EPS er kemisk inaktiv. Det betyder, at konktakt med fx hud eller øjne ikke giver irritation eller skader. Derfor er der heller ikke risiko for allergiske reaktioner ved håndtering af EPS. EPS er støvfri under og efter monteringen, hvorfor det heller ikke belaster åndedrætsorganerne. Den grå farve på EPS-facadeisoleringspladerne dæmper lysets refleksioner. Det gør det særligt behageligt at arbejde med på solskinsdage.

Sikkerhedsdatablade

EPS-branchen anbefaler, at man altid læser producenternes sikkerhedsdatablade forud for brug af EPS-isolering.