Store CO2 besparelser ved at genanvende EPS i Mariagerfjord Kommune

Siden det 1. juni 2020 blev muligt for borgere i Mariagerfjord Kommune at aflevere brugt EPS, også kendt som Flamingo, til genanvendelse på kommunens genbrugspladser har borgerne været flittige brugere af muligheden. Og det har sikret store CO2 besparelser for kommunens borgere.

Del:

Den 1. juni 2020 blev det muligt at aflevere brugt EPS, også kendt som Flamingo, i separate containere på Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Den mulighed har borgerne i kommunen i høj grad taget til sig. I de 6 måneder ordningen har kørt, er der indsamlet 9,12 ton brugt EPS. Det svarer til at hver eneste af kommunens ca. 41.800 borgere har afleveret 0,44 kg EPS. Eller ca. 1 kg EPS pr. husstand.

1 kg lyder umiddelbart ikke som meget, men her skal man huske på, at Flamingo eller EPS stort set kun består af luft. Samlet svarer det til omkring 6.600 m3, eller til en besparelse på godt 220 lastbilstransporter som vi tidligere kørte til forbrænding på I/S Reno-Nord” uddyber Kirstin Bjørnbak Kjær, affaldsplanlægger i Mariagerfjord Kommune.

Godt for klimakontoen med en årlig besparelse på 81.000 kg. CO2.

Mariagerfjord Kommune har fem genbrugsstationer i hhv. Hobro, Hadsund, Als, Arden og Mariager, der har kommunen i samarbejde med BEWiSynbra Circular opsat indsamlingscontainere til den brugte EPS. Det betyder, at borgernes forbrugte EPS nu indsamles til genanvendelse i stedet for, at det sendes til forbrænding sammen med resten af affaldet i småt brændbart.

Skiftet fra forbrænding til genanvendelse tæller positivt på klimakontoen i kommunen. Med de nuværende mængder indsamlet EPS vurderes det, at den samlede CO2 besparelse fra Mariagerfjords genbrugspladser er på ca. 81.000 kg. CO2. Besparelsen er baseret på, at man tidligere brændte EPS-emballagerne. Nu undgår man den CO2 som udledes ved forbrænding, og samtidig er der lavere CO2-udledning ved EPS produceret af genanvendt EPS end af helt ny EPS. Derudover udledes mindre CO2 under transport af affaldet, når det er komprimeret.  De 81.000 kg. C02 svarer til udledningen for næsten fem af kommunens borgere, da gennemsnitsborger 17.000 kg. CO2 pr. år.

Ingen tvivl om det bæredygtige i løsningen

Vi var ikke i tvivl om, at vi som en bæredygtig kommune skulle investere i opstillingen af containerne således, at Flamingo eller EPS indsamles og genanvendes,” fastslår Kirstin Bjørnbak Kjær.

Da EPS består af 98% luft, kan kommunen med stor fordel komprimere den indsamlede EPS, så al luften presses ud af materialet. Det betyder, at antallet af transporter optimeres, og hvad der før var flere hundrede lastbilkørsler, er nu reduceret til et par stykker fra hver genbrugsplads.

Efter komprimering pakkes EPS’en og sendes til BEWiSynbra Circulars fabrik i Thisted, hvor materialet omsmeltes til nye plastpellets, som er en plastråvare. Disse plastpellets bliver så brugt til at producere nye EPS-råvarer, og på den måde lukker BEWiSynbra loopet.

Ud over miljøgevinster ved at genanvende EPS fremfor at sende den til forbrænding inkl. transportb-esparelsen, er der faktisk også en mindre økonomisk gevinst, da vi nu sælger det komprimerede materiale til BEWiSynbra Circular,” fortæller Kirstin Bjørnbak Kjær og afslutter med ”at det jo er en rigtig spændende og meningsfuld arbejdsopgave på genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune.

Kommunerne spiller central rolle, når der skal samles brugt EPS ind.

Det er fantastisk, at vi har etableret et win-win samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Netop kommunerne er vitale ifht. at vi får det brugte materiale ind, så vi kan genanvende det,” udtaler Karl Erik Olesen, adm. direktør i BEWiSynbra Denmark A/S.

BEWiSynbra Circular er en del af BEWiSynbra familien. BEWiSynbra producerer Flamingo, som anvendes til emballage, komponenter og produkter til bygningsindustrien i hele Europa.