Udførende

EPS-facadeisolering er let at montere og let at arbejde med på byggepladsen.

Del:
Facadeisolering af EPS, også kendt som Flamingo, er sikkert og effektivt, når monteringsarbejdet følger anbefalingerne i leverandørernes monteringsvejledninger eller i BR18 med tilhørende vejledninger.

Det samlede EPS-facadeisoleringssystem – EPS-plader og puds – skal være prøvet og dokumenteret at overholde kravene i den svenske brandprøvningsmetode SP FIRE 105.

Montering

EPS-facadeisolering er let at montere og let at arbejde med på byggepladsen.

Følg leverandørernes udførlige og letforståelige monteringsvejledninger.

 

 

SÅ NEMT ER DET

 • Tjek at overfladen er godkendt til EPS-isoleringen – dvs. den består af enten:
  –        Letbeton
  –        Beton eller
  –        Murværk
 • Klargør overfladen – dvs. reparere og rette op, hvis der er skader og ujævnheder.
 • Monter EPS-isoleringen på muren. EPS-pladerne fastgøres til underlaget med en kombination af klæber/klæbemørtel og mekanisk fastgørelse med plugs/dyvler.
 • Forstærk udsatte punkter. Alle vindueslysninger, ind- og udgående hjørner og andre udsatte områder på facaden forstærkes med ekstra armering – fx fibernet.
 • Pudsning. Når armeringen er tør og isoleringsoverfladen i øvrigt er tør og ren påføres pudsen. Der er ofte tale om to lag puds, hvor det sidste lag kan indfarves efter ønske.

Vedligeholdelse

For at sikre facadens holdbarhed og isoleringsevne, der det er vigtigt at skader straks bliver udbedret.

Derfor bør man med mellemrum tjekke for revner eller større skader på den EPS-isolerede facade.

Skaderne kan groft opdeles i to typer:

 • Rene pudsskader, der er nemme at reparere, da det er tilstrækkeligt at påføre ny puds.
 • Skader hvor også isoleringen er beskadiget. Her er det vigtigt, at erstatte det ødelagte EPS med et nyt stykke isolering før der monteres armering og afsluttes med pudsning.

Se i øvrigt pudsleverandørernes reparationsvejledninger.