Hvordan laver man EPS?

EPS-råvaren ekspanderes ved hjælp af vanddamp. Under processen bliver EPS-perlerne udvidet, så de bliver 40 gange oprindelige størrelse. Denne process gør, at EPS består af 98% luft og kun 2% polystyren.

Del:

Fra perler til celleplast

EPS – ekspanderet polystyren – er i virkeligheden intelligent udnyttelse af luft, hvor slutproduktet – EPS-emballagen eller -isoleringselementet – består af helt op til 98 pct. luft og blot 2 pct. polystyren. EPS kendes også kendt som Flamingo. Fremstilling af produkter i EPS-skumplast – airpop – sker gennem først en opskumning af polystyrenperler og dernæst en støbning af de opskummede perler. Ved opskumning optager polystyrenperlerne store mængder luft, og de opskummede perler kan herefter støbes og formgives til færdige produkter. Både opskumning og støbning efterlader et skånsomt aftryk på miljøet, fordi begge processer hovedsageligt anvender varm vanddamp.

Opskumning

Første fase i fremstillingen af EPS er en såkaldt opskumning af de EPS-perler, der udgør råvaren i produktionen. Perlerne bliver opvarmet  af vanddamp til ca. 115°C, hvorved pentanen i perlerne får dem til at udvide sig – at ekspandere. Det mangedobler EPS-perlernes rumfang, så det bliver til EPS-skum.

Hvor meget perlerne skal udvide sig afhænger af den vægtfylde, man ønsker i det færdige EPS-materiale. Jo mere perlerne udvider sig, jo mere luft indeholder det færdige EPS, og jo lavere er materialets vægtfylde.

Under opskumningen bliver der anvendt begrænsede mængder pentan som drivgas. Pentan forekommer naturligt og er en såkaldt kulbrinte. Den mængde, der bliver frigjort ved fremstillingen af EPS, omdannes hurtigt til vand og kuldioxid.

Støbning

For at blive til brugbare produkter, skal EPS-perlerne igennem en støbeproces. Det sker i aluminiumsværktøjer eller blokforme ved at tilføre yderligere vanddamp.

Støbeprocessen giver mulighed for at forme EPS til stort set hvad som helst. Det giver store fordele ved fremstilling af eksempelvis EPS-emballager, der kan formes, så de passer præcist til de produkter, der skal emballeres.

Isoleringsplader i forskellige tykkelser, bredder og længder til byggeriet bliver udskåret af støbte EPS-blokke.

Miljø

Produktionen af EPS er skånsom overfor miljøet, da der alene bliver brugt den mængde energi, som maskinerne skal bruge til opskumning og formstøbning. Overskudsvarmen fra produktionen bliver i øvrigt genanvendt i fremstillingsprocessen samt til opvarmning af fabriksbygningerne.

Det færdigstøbte EPS indeholder ingen skadelige stoffer, og ved kontrolleret forbrænding bliver der kun udviklet vand og kuldioxid, der indgår i naturens kredsløb.

Hvis du vil se, hvordan EPS produceres, så kan du se en række videoer om det her.