Sammenfatning vedr. EPS.

Formålet med denne side er at videregive faktabaseret og dokumenterbar viden om EPS og dets miljøpåvirkning. Her kan der læses konkrete informationer om produktion, brug og genanvendelse af EPS, som emballage og som isoleirngsmateriale. Det er vores ønske at dokumentere for kunder, myndigheder, NGO’er, andre interessenter – inkl. befolkningen generelt – at det er trygt og sikkert at anvende EPS, da det lever op til alle de tekniske og miljømæssige krav og standarder som stilles, samtidig med at EPS både kan genanvendes efter endt brug. Og ikke nok med at EPS kan genanvendes – også at det faktisk bliver det.

Del:

EPS, også kendt som ekspanderet polystyren eller Flamingo, et et utrolig godt materiale til brug for emballage og til isolering i byggeriet. Det skyldes, at EPS besidder høj trykstyrke, vejer meget lidt og har gode isoleringsevner. Derfor anvendes EPS til en række forskellige produkter og løsninger, hvor det beskytter bygninger og varer. Det anvendes sågar til at beskytte mennesker, da det også anvendes i cykelhjelme eller barnestole i biler.

I samfundet er der generelt et stigende fokus på miljøpåvirkningen fra produkter og aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at vi vælger løsninger, som ikke kun gør vores hverdag nemmere, men også de løsninger som samlet set har en begrænset – hvis ikke direkte positiv – påvirkning af miljøet og klimaet. Kun gennem oplysning og viden kan vi som samfund begrænse vores CO2-udledning og beskytte vores fælles klode.

Denne side samler de væsentligste pointer fra resten af hjemmesiden i overskriftsform.

Hvad er EPS?

Ekspanderet Polystyren (EPS) er en celleplast, som kan formes og anvendes til en vidt forskellige løsninger. Det anvendes til f.eks.  fiskekasser, emballage til  elektriske apperater og isolering i bygninger. Det er de typiske funktioner, som uddybes her på side. 

EPS produceres ved at ekspandere råvarematerialet, som er bittesmå polystyrenperler tilsat pentan. 

EPS minder om en anden polystyren skumplast, nemlig XPS (ekstruderet polystyren). Den produceres gennem ekstrudering og opskummes ved hjælp af f.eks. CO2.

Ekspanderet polystyren er lavet af ekspanderbare polystyrenperler på størrelse med sandkorn. Disse polystyrenperler indeholder et ekspanderingsmateriale (pentan). Selve råvaren er lavet af olie. I 2017 udgjorde produktionen af plast mellem 4-6% af den olie og naturgas, som blev brugt i Europa. Og EPS udgør mellem 3-4% af den plast, som produceres i Europa. Det betyder, at EPS står for under 0,25% af den olie og naturgas, som benyttes i Europa.

Fremstillingsprocessen

Igennem en kemisk proces blandes polystyren og pentan. Dermed skabes de små ekspanderbare polystyrenperler. Det er disse perler som anvendes i fremstillingsprocessen og som via fire trin omdannes til EPS.

EPS manufacturing process
Billedet viser de fire trin i EPS-fremstillingsprocessen. Trin 1 Opskumning; Trin  2 Tørring (behøver ikke være obligatorisk); trin 3 Modning og til slut trin 4 Støbning.

Trin 1: Opskumning

EPS-råvaren opvarmes ved hjælp af damp i såkaldte “opskummere.” Temperaturen er mellem 80-100°C. Som led i processen udledes lidt af ekspanderesmaterialet og densiteten reduceres fra ca.  630kg/m3 til typisk mellem 10 og 35kg/m3. I løbet af opkumningsprocessen omdannes de kompakte polystyrenperler til de velkendte polystyrenkugler, som består af polystyren og luft.

Trin 2 og 3: Tørring og modning

Efter opkumningen, skal de nye kugler tørre, afkøle og modne. Dette trin i processen sikrer EPS’en den mekaniske trykstyrke og elasticitet, samtidig med at den gør det muligt at ekspandere kuglerne endnu engang, når de skal støbes sammen. Uden denne del af processen ville EPS’en ikke opnå den funktionalitet, som gør mateiralet så efterspurgt, som det er.

Trin 4: Støbning 

På dette trin overføres de stabiliserede opskummede EPS-perler til forme. I disse forme støbes perler. Dette sker ved at opvarme dem med damp, hvilket leder til yderligere ekspandering. Perlerne presses sammen som led i deres ekspansion og dermed sikres deres stabilitet, da de smeltes sammen.

Anvendelsesmuligheder og egenskaber for EPS

EPS kan anvendes til en bred vifte af forskellige løsninger. Overordnet set er der tre typer af anvendelsesmuligheder;

 • Byggeri og isolering
 • Emballage
 • Andre anvendelsesmuligheder

EPS’ens anvendelsesmuligheder i byggeriet og som isolering

EPS bruges til mange forskellige løsninger inden for byggeri og isolering. Det anvendes til større konstruktioner, som veje, broer og jernebanelinjer. Det anvendes som isolering i huse og andre bygninger. Nogle huse bygges med EPS-byggesystemer, der er et klodssystem, som gør det muligt at bygge huset hurtigere end traditionelle løsninger. Når klodserne er samlet, så fyldes de med beton.

De primære årsager til EPS anvendes i byggeriet er følgende egenskaber:

 • God isoleringsevne: På grund af de lukkede celler, som forhindrer, at kold eller varm luft kommer gennem EPS’en, er EPS et effektivt isoleringsmateriale.
 • Lav vægt: Densititeten er mellem 10 og 35kg/m2. Den lette vægt giver bedre arbejdsmiljø.
 • Høj trykstyrke: EPS har fremragende mekaniske egenskaber, der gør det godt valg for bærende tagisolering, underbelægningsgulve, vejbygning, som bærende isolering osv.
 • Fugtafvisende:  EPS absorberer ikke fugt og dets termiske og mekaniske egenskaber påvirkes ikke af fugt.
 • Nemt at håndtere og installere: Materialet kan håndteres på den sædvanlige måde. Du er garanteret en perfekt finish. Den lave vægt af EPS gør det nemt at håndtere og transportere til stedet.
 • Kemisk inaktivt : EPS er fuldstændig kompatibel med andre materialer, der anvendes til byggeri, herunder cement, plaster, salt, ferskvand.
 • Alsidighed: EPS kan skæres eller støbes i den form og størrelse, der kræves af byggeprojektet.
 • Ældes ikke: Alle egenskaberne bevares over hele materialets liv, som er lige så længe som bygningen står.

EPS-emballage 

Produkter i alle former og størrelser kan sikkert beskyttes af EPS-emballage. Nedenfor har vi en række eksempler på nogle af de mange løsninger, hvor EPS har været anvendt.

EPS-emballage 

EPS er ofte den bedste emballageløsning for produkter af høj værdi eller som er tunge. Det betyder samtidig, at støbt EPS-emballage ikke nødvendigvis er det optimale emballagevalg til produkter, som har begrænset værdi og som vejer ganske lidt. Hvis billige og lette produkter skal beskyttes af EPS-emballage, så anbefaler vi, at der anvendes EPS-emballeringschips.

EPS-emballage beskytter effektivt det produkt, som skal transporteres, og dermed minimeres risikoen ved transport og håndtering. EPS-emballage anvendes til så forskellige produkter, som skrøbelige lægemidler til elektroniske komponenter, elektronik og hårde hvidevarer, legetøj og haveprodukter.

I designfasen kan det sikres, at EPS-emballagen er optimeret til  automatiserede produktionslinjer, således at også arbejdsgangen med at pakke produktet ind, kan indgå i fuldautomatiserede processer.

EPS-emballage er ofte den bedste løsning, når der ses på omkostning, alsidighed og effektivitet. Det er nemt for arbejdstagere at håndtere uden skarpe kanter eller hæfteklammer og kan arbejde lige så godt med sofistikeret maskineri. Og når der ses på den samlede miljøprofil, så er EPS-emballage også ofte den mest bæredygtige løsning.  Det skyldes, at EPS har en række fordele, når man ser på materialets livscyklus eller fra vugge til grav (eller genanvendelse som det ofte er tilfældet).

EPS som fødevareemballage

EPS-emballage er den bedste løsning til opbevaring af levnedsmidler, som skal holdes koldt som en del af en kold kæde, frisk. Dette omfatter fisk og skaldyr, kød, frugt, is.

Når det kommer til fødevareemballage er nøglefaktoren fødevaresikkerhed. Hvis fødevarerne ikke er tilstrækkeligt beskyttet, eller de er dårligt isolerede, kan de være uspiselige eller direkte sundhedsfarlige, når de kommer frem. Der kan altså være alvorlige sundhedsrisiko for forbrugerne, og det kan betyde, at store mængder af fødevare skal smides ud af supermarkeder og fødevareleverandører. EPS-fødevareemballage reducerer madspild. Hver dag sikrer EPS-emballagen, at forskellige fødevarer når detailhandlerne eller de endelige forbrugere i perfekt stand.

Derfor har EPS vigtige miljø- og klimamæssigefordele, da dets evne til at fastholde fødevarenes kvalitet reducerer madspild.

Andre anvendelsesmuligheder for EPS.

Som et materiale er EPS meget alsidigt. Faktisk kan det støbes i næsten enhver form. Dette gør det muligt for EPS at blive brugt til en lang række væsentligt forskellige formål, såsom:

 • Sne sports hjelme samt cykel hjelme
 • Barnesæder
 • Aircondition enheder
 • Sæder til sport – Formel 1 biler og para-olympiske sejlere
 • Frøhuse og biavler
 • Stole
 • Bogomslag
 • Udstillingsstande
 • Selv kister

EPS’ens egenskaber, når det anvendes som emballage eller til andre løsninger

Det er mange af de samme egenskaber, der gør EPS relevant, når de anvendes i emballage og i andre applikationer.

 • Stødabsorberende: EPS kan absorbere store stød. Det gør, at EPS er et ideelt materiale til at beskytte af følsomme produkter under transport og opbevaring. De enestående stødabsorberende egenskaber gør samtidig, at EPS kan anvendes i sikkerhedsudstyr som sportshjelme og i børns bilsæder.
 • God isoleringsevne: På grund af den lukkede cellestruktur, som forhindrer, at ​​varm eller kold luft trænger igennem EPS’en, så har EPS gode isoleringsevner. Derfor anvendes EPS-emballage blandt andet til vacciner eller andre farmaceutiske produkter, ligesom EPS-emballage anvendes til fødevarer som fisk og kød, der skal beskyttes mod temperaturændringer.
 • Lav vægt: EPS er 98% luft, hvilket formentlig gør EPS til det letteste emballagemateriale. Det reducerer den samlede vægt af de transporterede varer, hvilket betyder lavere omkostniger til brændstof og samtidig reduceres miljøpåvirkningen, da det også betyder lavere CO2-udledning.
 • Fastholder vitamin C: Når frugt og grøntsager pakkes i EPS-emballage, beholder de deres indhold af C-vitamin længere end fødevareemballage i andre materialer.
 • Fugtafvisende: EPS’ens fremragende mekaniske og isolerende egenskaber påvirkes ikke af fugt, fordi EPS ikke absorberer vand eller vanddamp.
 • Høj trykstyrke: EPS’s høje trykstyrke gør materialet ideelt til indpakning af store genstande som komfurer og vaskemaskiner. EPS beskytter ikke kun dem under selve transporten, men den høje trykstyrke gør det også muligt at stable varerne på lageret, dermed spares der plads  – uden at varerne beskadiges.
 • Kemisk inaktivt: Det er kemisk inaktivt og påvirker således ikke den varer, som bliver pakket ind i EPS-emballagen.
 • Hygiejnisk: Bl.a. fordi EPS er kemisk inaktivt, opfylder det alle krav til fødevareemballage og kan bruges til at pakke mad eller farmaceutiske produkter. EPS er godkendt til fødevarekontakt i både EU og USA.

Livscyklusanalyser

En livscyklusanalyse er en teknik, der skal kvantificere en produkts samlede indvirkning under produktion, distribution, brug og genbrug, behandling eller bortskaffelse. Som enkeltpersoner og som organisationer har alle vores daglige handlinger en indvirkning på miljøet. Vi bruger energi og ressourcer, genererer emissioner i atmosfæren, forurener vand og producerer affald. En af opgaverne i en ansvarlig virksomhed er at beregne dens indvirkning på miljøet og finde måder at reducere det på.

Men nogle virksomheder anvender bekymring for miljøet som et marketingværktøj og hævder, at deres produkter eller materialer er “miljøvenlige” eller har et lavt CO2-fodaftryk. Ansvarlige organisationer foretager enten en grundig livscyklusanalyse af et produkt eller beregner dets carbon footprint ved hjælp af Carbon Trust-metodologien, inden de udarbejder sådanne udsagn

Pålidelige livscyklusanalyser vil måle:

 • Energiforbrug
 • Luftforurening
 • Vandforurening
 • Påvirkning af global opvarmning
 • Mængden af affald

Det siger LCA’er om EPS’ens miljøpåvirkning

Når valget er mellem engangsbrugsprodukter, skal man se på den overordnede miljøpåvirkning gennem en LCA. F.eks. Udskiftning af EPS / XPS-kopper med papir vil kræve 12 gange så meget vand og 36 gange mere elektricitet.

Og en undersøgelse i Journal of Cleaner Production fundet “Denne undersøgelse har for første gang præsenteret livscyklus miljøpåvirkninger af mest almindeligt anvendte takeaway containere: aluminium, EPS og PP. Resultaterne tyder på, at brugen af ​​aluminiumcontainere medfører den højeste udtømning af elementer og ozonlag såvel som menneskelige, marine og terrestriske toksiciteter. PP-beholderen er det værste alternativ til de øvrige syv effektkategorier, der overvejes. Den bedste løsning blandt de tre er EPS-beholderen med den laveste effekt på tværs af de 12 kategorier.

Northwestern University har også lavet en undersøgelse af forskellige engangsprodukter og sammenligner disse med multiuseartikler. De konkluderede, at papir / pap er en dårlig erstatning for EPS i et miljømæssigt perspektiv. Det ideelle valg er at medbringe din egen kop – hvis du bruger den mere end 20 gange. Ellers bør man benytte engangsprodukter af EPS.

Flere andre undersøgelser har vist, at plast og EPS har en bedre overordnet miljøprofil i forhold til andre pakninger. Se f.eks. “Plastic Packaging vs. Alternatives: Comparing Environmental Impacts” eller LCA vedr. TV/elektroniske emballage eller her. Tilsvarende konklusioner er draget i forbindelse med LCA’er er udarbejdet på fiskekasser af EPS. 

Andre miljømæssige konsekvenser

 • Brug af olie til fremstilling af produkter i EPS kan være en effektiv anvendelse af denne naturressource, for eksempel: Hvert kilo olie, der bruges til at producere EPS-isoleringspaneler, skaber en besparelse på op til 200 meter olie til opvarmning af boliger og bygninger (beregnet over en 50 års periode).
 • Brug af EPS-emballage resulterer i en reduktion af brændstofforbruget sammenlignet med andre materialer.
 • EPS er 100% genanvendeligt og bliver faktisk genanvendt på alle beboede kontinenter. Det skyldes, at EPS er nemt at genkendt, og at brugt EPS er en værdifuld ressource. (1 ton presset og brugt EPS kan sælges for 450 euro).

Styren

Monomerstyren, der anvendes til fremstilling af ekspanderbar polystyren, er blevet fremstillet i mere end 60 år og anvendes til en lang række plast- og plastprodukter. For eksempel anvendes styren også til produktion af vindmøller.

Styren findes også naturligt og kan findes i mange fødevarer, herunder jordbær, bønner, nødder, øl, vin, kaffebønner og kanel. Udtømmende forskning fra Harvard Center for Risk Analysis at the Harvard School of Public Health om sundhedsvirkninger af styren har vist, at selvom høje eksponeringsniveauer kan være farlige, er styren ligesom de fleste kemiske produkter helt sikkert til normal brug. Baseret på de nuværende EU-klassifikationer anses styrenmonomer at have lav oral toksicitet og er ikke klassificeret med hensyn til kræftfremkaldende eller mutagenicitet.

Og en undersøgelse fra Aarhus Universitet og COWI til Danmarks Miljøministerium konkluderer med, at EPS som materiale ikke er giftigt.