For husejere

Er du husejer og har efterisoleret med EPS – ekspanderet polystyren – og puds, så er der gode råd ift. vedligeholdelse.

Del:

Hold øje med facaden

For at få det fulde udbytte af din facadeisolering  af EPS, også kendt som Flamingo, er det vigtigt, at facaden er hel og uden skader.

Et hus med EPS-facadeisolering er som ethvert andet pudset hus, hvor aktiviteter omkring bygningen kan give skrammer på facaden.

Og som på andre pudsede bygninger skal en skade på huse med EPS-facadeisolering også udbedres straks.

Det sikrer facaden lang holdbarhed og sparer masser af energi i mange år!

De store flader

Revner

 • Hold øje med, at de store facadeoverflader fremstår hele og uden gennemgående revner.
 • Kontroller jævnligt for mekanisk påførte skader.

Alger

 • Algedannelser på facaden kan reduceres ved at undgå planter og buske tæt på facaden.
  Det sikrer lys og masser af luft, så algernes livsbetingelser forringes.

Grafitti

 • Graffiti truer som sådan ikke facadens isoleringsevne og holdbarhed, men de fleste ønsker dog afrensning af rent æstetisk grunde.

Udsatte områder

 • Hjørner, lysninger og sokkeler er eksempler på udsatte områder på huset.
 • Tjek dem løbende for evt. revner og mekanisk påførte skader.

Klik på tallene på huset og se de særligt udsatte områder

Funktionen er designet til PC og Tablet. 

1 1 1 1 1 2 3 4 5

2 Udadgående hjørne

Udadgående hjørner er forstærket med fx hjørnelister og ekstra armering med fibernet. Udadgående hjørner er i dagligdagen særligt udsatte for at blive påført mekaniske skader af husets beboere, haveredskaber osv. Derfor er der ekstra god grund til at holde øje med, om der skulle opstå skader her.

Hvis skaden sker

Pudsskader

 • Finder du revner i pudslaget, skal det undersøges, om de kun er overfladiske.
 • Små revner mindre end 0,20 mm, som typisk opstår når facaden sætter sig, har kun kosmetisk betydning og kræver ikke reparation.
 • Større revner og brud på pudslaget bør udbedres straks.
 • Er skaden så stor, at også isoleringen er ødelagt, bør den ødelagte isolering erstattes, og der pudses som anvist fra pudsleverandøren.
 • Følg i øvrigt altid pudsleverandørens anvisninger for løbende vedligeholdelse.

Alger

 • Alge- og skimmeldannelser skal afrenses med anerkendte produkter.
  Spørg din pudsleverandør.
 • Efter afrensning og når overfladen er tør, kan facaden males igen.

Graffiti

 • Har du haft besøg af graffitimalere, bør afrensningen udføres af et professionelt firma.
  De har ekspertisen og kan tage de krævede hensyn til miljø- og arbejdsforhold.
 • Efter graffitiafrensningen bør facaden behandles med egnet beskyttelsesprodukt.
  Spørg din pudsleverandør.