Pudsafdækning

EPS, også kendt som Flamingo, facadeisolering skal altid afdækkes med et brandsikkert pudslag, så EPS pladerne ingen steder er blotlagte.

Del:

Navnlig er afdækningen vigtig langs bygningsdelenes kanter og langs åbninger i bygningsdelene – fx langs sokkel og langs åbninger til vinduer og døre, men også ved udtag til ventilation mv.

Klik på tallene på huset og se de kritiske punkter. 

Funktionen er designet til brug på PC eller Tablet.

1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Tagfod

Ved taget er skal brandsikker puds/afdækning omslutte EPS pladerne opadtil og nå helt ind til den oprindelige mur.