3 ud af 4 virksomheder sparede penge ved at genanvende deres brugte EPS.

EPS-branchen har de sidste fire år hjulpet og vejledt virksomheder om genanvendelse af EPS, mange af dem har henvendt sig via en formular her på hjemmesiden. I 3 ud af 4 tilfælde har vi kunnet finde en god løsning, som sikrer effektiv genanvendelse af den brugte EPS.

Del:

EPS-branchen har de sidste fire år hjulpet og vejledt virksomheder om genanvendelse af EPS, mange af dem har henvendt sig via en formular her på hjemmesiden. Nogle henvendelser har været fra virksomheder, som har haft en stor mængde af EPS af forskellige årsager, men som ikke ville få det igen. Det kan være en særlig ordre eller et testprojekt. Det har ikke altid været muligt at hjælpe dem, men heldigvis har det været muligt for flere af dem, at kunne aflevere EPS på en nærliggende genbrugsplads til genanvendelse.

For resten af virksomhederne har EPS-branchen lavet en gennemgang, og i ca. 3 ud af 4 tilfælde har det været muligt at finde en profitabel løsning. På den baggrund er det muligt at drage følgende konklusion.

Virksomheder, som har mere end 250 kg. EPS brugt EPS-affald om måneden, vil med fordel kunne anskaffe en komprimator og dække omkostningerne ved at sælge den komprimerede EPS. Det kan f.eks. tom emballage eller afskær fra byggeriet.

Og i de 250 kg. er der ikke taget højde for de besparelser, som virksomheden har opnået ift. affaldshåndtering og bortskaffelse. De besparelser går direkte på bundlinjen.

En god business case

Det viser sig, at virksomhedernes business case kan sættes op på følgende måde:

Omkostningerne til komprimator (der kan være tale om køb og afskrivning eller leasing) og tidsforbrug til komprimering (her kan det som hovedregel med fordel gøres løbende).

De omkostninger skal stilles op mod besparelsen for håndtering af affaldet, herunder sortering (og evt. aflevering på genbrugsplads), og omkostninger til affaldsselskab. Omkostningerne er forskellige for alle virksomheder, og mange overser en række skjulte omkostninger ved deres affaldshåndtering, som f.eks. virksomheder der glemmer, at de selv kører på genbrugspladsen med den brugte EPS.

Udover de potentielle besparelser, så er brugt EPS en værdifuld ressource, der kan sælges for flere tusinde kroner. Allerede i 2018 vurderede DAKOFA, at der var et stort potentiale i genanvendelse af EPS. De estimerede, at prisen på brugt EPS var ca. 3.600 kr. pr. ton. Og i en rapport fra Fødevareministeriet udarbejdet af COWI vurderede de, at prisen for komprimerede brugte fiskekasser af EPS lå på mellem 5.000-6.000 kr. pr. ton og siden da er prisen bare steget.

Udover den økonomiske gevinst er der også klimagevinsten ved at genanvende EPS For hvert kilo EPS, som fjernes fra et forbrændingsanlæg undgås 3,3 kg. CO2 udledning. I tillæg spares der ved genanvendelse ca. 1,8 kg. CO2 ved produktionen af ny EPS.

Business casen for EPS-emballage

Det er på baggrund af salgsprisen alene, at EPS-branchens medlemmer har kunnet finde løsninger, hvor bare 250 kg. EPS-affald om måneden, svarende til 55 kg. om ugen og noget der svarer til svarer til 92 fiskekasser om ugen eller 15-16 fiskekasser om dagen hos en fiskehandler, der har åbent seks dage om ugen. I denne beregning er der endda ikke taget højde for, at prisen på brugte fiskekasser af EPS ofte er noget højere end for anden EPS-emballage, så fiskehandlere, kan nok nøjes med 10-12 kasser om dagen.

For installatøren af hårde hvidevarer svarer det til emballagen til ca. 10 køleskabe, vaskemaskiner eller andre hårde hvidevarer om dagen.

Dertil kommer så besparelserne for håndtering og bortskaffelse af affaldet. Regnes disse besparelser med, så bliver business casen endnu bedre.

Læs f.eks. om Jacob fra Juelsminde Fisk eller Thomas fra Elsalg Aabenraa.

Business casen for genanvendelse af brugt EPS i byggeriet.

Der findes mange anvendelsesområder for EPS i byggeriet. Derfor er det ikke helt så nemt at lave en tommelfingerregel ift. omfanget af huse og bygninger, der skal bygges.

Tages der udgangspunkt i de 250 kg. EPS, før en komprimator er selvfinansierende, så vil man skulle bygge mellem 2 og 8 huse om måneden. Det er baseret på, at EPS-branchen vurderer, at der er mellem 2-4% afskær fra terrændæk af EPS, inkl. radonpladen. Når det kommer til et fladt tag af EPS, vil afskær være ca. i samme omfang. I facader og ICF-byggesystemer er der relativt mere afskær, da der skal skæres ud til vinduer, døre mm. Derfor er afskær her ca. 6-8%.

Vi har illustreret med udgangspunkt i et parcelhus på 180 m2, som er 10m * 18m. Hvis huset udformes anderledes, kan det øge mængden af afskær.

Applikation Volumen Afskær i % Middel-værdi Afskær i alt
Terrændæk Min. 300 mm EPS med densitet på 16 kg/m3. ca. 158 m2. I alt 47 m3 EPS. 2-4 3 1,41 m3

22,5 kg.

Radonplade ca. 158 m2. ca. 4 m3 EPS. 2-4 3 0,12 m3

1,92 kg.

Fundament Ca. 56 løbende meter fundament med ca. densitet på 40 kg/m3. 1-2 1,5 0,35 m3

10 kg.

Facade 100 m2 facade.

300 mm isolering med densitet på ca. 16 kg/m3.

I alt 30 m3

6-8 7 2,1 m3

33,6 kg.

ICF-system 100 m2 facade.

300 mm isolering med densitet på ca. 25 kg/m3.

I alt 30 m3

6-8 7 2,1 m3

52,5 kg.

Tag Min. 350 mm EPS med densitet på 16 kg/m3. Ca. 180 m2 tag. I alt 63 m3 EPS 2-4 3 1,89 m3

30,24

 

Tag og terræn i alt 64,66 kg.  (=3,87 huse)
Afskær v/. ICF 117,16 kg.  (=2,13 huse)
Afskær v. facade 98,26 kg.  (=2,54 huse)

 

Tages der udgangspunkt i et standardhus, hvor EPS anvendes i terrændæk og som radonplade, svarer det således til ca. 11 huse.

I byggeriet kommer der i stigende grad fokus på udsortering af EPS, så kravene til korrekt håndtering vil blive større i årene fremover. Omkostningerne til bortskaffelse af affald kan også være større end for virksomheder, som alene håndterer EPS-emballage. Derfor giver det ofte god mening at undersøge business casen for særskilt indsamling af EPS til genanvendelse.

Alternativt kan man kontakte EPS-branchens medlemmer.

Såfremt man ikke synes det er ideelt at anskaffe sin egen komprimator, så kan man naturligvis rette henvendelse til en af EPS-branchens genanvendelsesvirksomheder. Eller hvis man er kunde hos en af EPS-branchens medlemmer, så kan man undersøge mulighederne for at blive omfattet af branchens tilbagetagningsordning.