Tagisolering af flade tage

EPS bruges ofte til udvendig tagisolering på flade tage eller tage med lav hældning. Det skyldes, at EPS-materialets lave vægt, dets trykfasthed og den lette håndtering ved udlægningen giver en række kontante fordele.

Del:

EPS, også kendt som Flamingo, er som tagisolering særlig ideel til udvendig isolering af betontage og ståltrapeztage. EPS-isoleringen reducerer nemlig tagets samlede vægt, og det betyder, at der ofte kan anvendes lettere og derved typisk billigere, bærende konstruktioner.

Efterisolering

Der kan være store gevinster at hente ved at efter- og merisolere flade tage. Flade tage fra 60’erne og 70’erne er typisk opført med 75-100 mm isolering. Isoleringstykkelser ved nybyggeri er i dag større end 300 mm.  Det er ofte en relativt let opgave, som kan tjene sig selv ind i løbet af få år. Det kan eksempelvis gøres i en kombinationen af tagpap og EPS-isolering. Denne løsning passer perfekt sammen til renovering af flade tage, under hensyntagen til gældende brandkrav. Tagpappen fylder minimalt, og EPS-isoleringen kan ofte lægges umiddelbart ovenpå det gamle tag.

Efterisolering af ældre flade tage kan også forhindre fugt- og vandskader, står der eks. blot 2 cm vand på tagfladen af et 100 kvm. hus, så er vejer den samlede mængde vand 2 tons. Og hvis vandet ikke kan løbe væk, så er der betragtelig risiko for, at det trænger ind i tag og hus med skader til følge. Ved at efterisolere med en ny udvendig tagisolering af EPS, kan risikoen for fugt- og vandskader reduceres, fordi EPS-isoleringen som hovedregel leveres med et fald. Det sikrer, at regnvandet løber væk.

Høj trykstyrke

EPS’ens høje trykstyrke gør, at man uden problemer kan færdes på det færdige tag uden risiko for at beskadige tagbelægningen.
Den høje trykstyrke gør dermed også EPS yderst egnet til isoleringsopbygninger under tagterrasser opklodset på strøer eller flisefødder, på grønne tage samt under parkeringsdæk, hvor belastningen er af betydelig karakter.

Grønne tage og tagterrasser

Grønne tage (mos sedumtage) giver både en godt visuel indtryk af husets tage, og det kan kombineres med eks. tagterrasser. Udfra et klimamæssigt perspektiv kan grønne tage bidrage med at aflaste kloaksystemerne ved de tiltagende nedbørsmængder. EPS egner sig særdeles godt til disse opbygninger, da det både har høj trykstyrke og lavt fugtoptag (uorganisk).

Bolius – Boligejernes Videnscenter har skrevet en længere artikel om fordelene ved grønne tage.

Vigtigt med korrekt installation

Det er vigtigt, at EPS-isoleringen bliver korrekt installeret. Derfor har EPS-branchen udarbejdet en vejledning til brug for dette.