Tagisolering af flade tage

Isolering og afvanding af flade tage opbygges nemt, sikkert og hurtigt med kileskåret EPS til gavn for såvel miljøet som økonomien.

Del:

Det har i mange år været kendt, at EPS med stor fordel kan benyttes til faldopbygning på flade tage af eks. beton eller ståltrapez. Tagisoleringen leveres kileskåret, så korrekt og stabil afvanding af taget nemt sikres.

Giver stor designfrihed

EPS som tagisolering til flade tage med lav hældning foretrækkes typisk grundet materialets gode isoleringsevne, dets høje trykstyrke, den yderst konkurrencedygtige pris samt den nemme udlægning og tilpasning.

I takt med, at taget i stigende grad tænkes ind i bygningens helhed, opleves det, at der stilles ønsker om mere komplekse tagløsninger som eksempelvis tagterrasser med opklodsning på flisefødder eller strøer, grønne tage samt under parkeringsdæk, hvor belastningen er af betydelig karakter. Her kommer især EPS tagisoleringens høje trykstyrke til sin ret, da den muliggør disse opbygninger.

En yderligere fordel ved EPS i tagkonstruktioner er, at den danner et stabilt underlag, hvilket betyder, at der ikke er risiko for utilsigtede deformationer og beskadigelse af det vandtætte lag.

I tillæg opnår man en isolerings-opbygning med en særdeles lav egenvægt, hvilket muliggør en slankere opbygning. Hvilket ofte vil bidrage til mere omkostningseffektive og miljørigtige bærende konstruktioner.

Grønne tage og tagterrasser

Grønne tage (sedumtage) giver et godt visuel indtryk af huset, og de kan kombineres med eks. tagterrasser. Ud fra et klimamæssigt perspektiv kan grønne tage bidrage med at aflaste kloaksystemerne ved de tiltagende nedbørsmængder. EPS er særdeles velegnet i disse opbygninger. Til beskyttelse af den vandtætte membran, kan det med fordel overvejes at anvende XPS oven på det vandtætte lag.

Sikker og godkendt opbygning

På underlag af eksempelvis betonhuldæk, kan tagisolering af EPS anvendes med afsluttende tagdækning i overensstemmelse med gældende brandregler. Hvor den underliggende konstruktion i stedet udgøres af enten vaffelbeton- eller ståltrapezplader, kan man ved udlægning af enten tynde mineralulds- eller gipsplader som underlag for tagisoleringen, opnå en MK-godkendt opbygning.

DBI har i samarbejde med EPS-branchen udarbejdet en EPS-brandvejledning, der fungerer som en eksempelsamling med konstruktionsopbygninger i relation til det Bygningsreglement, som vejledningen er udgivet i regi af. EPS-brandvejledningen opdateres i samarbejde med DBI til løbende at være i overensstemmelse med det aktuelle Bygningsreglement og tilhørende brandvejledninger (præ-accepterede løsninger). Vejledningen fungerer i den mellemliggende periode som inspiration til anvendelse af EPS i brandsikre konstruktioner. Vejledningen kan læses via dette link.

Efterisolering

Der kan være store gevinster at hente ved at efter- og merisolere flade tage. Flade tage fra 60’erne og 70’erne er typisk opført med 75-100 mm isolering. Isoleringstykkelser ved nybyggeri er i dag ofte større end 300 mm.  Det er ofte en relativt let opgave, som kan tjene sig selv ind i løbet af få år. Det kan eksempelvis gøres i en kombination af tagpap og EPS-isolering. Denne løsning passer perfekt sammen til renovering af flade tage, under hensyntagen til gældende brandkrav. Tagpappen fylder minimalt, og EPS-isoleringen kan, såfremt det eksisterende tag lever op til brandkravene, som hovedregel lægges umiddelbart ovenpå det gamle tag.

Efterisolering af ældre flade tage kan også forhindre fugt- og vandskader. Står der for eksempel 2 cm vand på tagfladen af et 100 m² hus, vejer den samlede mængde vand 2 tons. Og hvis vandet ikke kan ledes væk, er der en betragtelig risiko for, at det trænger ind i tagkonstruktionen, hvorefter det kan trænge ind i huset med flere skader til følge.

Ved at efterisolere med en ny udvendig tagisolering af EPS, kan risikoen for fugt- og vandskader reduceres, fordi EPS-isoleringen som hovedregel leveres med et fald. Det sikrer, at vandet ledes korrekt væk fra taget.Ved særlig risiko for vandpåvirkning (eks. grønne tage) eller behov for større trykstyrke (eks. parkeringsdæk) bør XPS tages i betragtning.