Hvorfor vælge EPS-isolering

Det er der mange grunde til at vælge EPS, også kendt som Flamingo eller ekspanderet polystyren, som isoleringsmateriale.

Del:

Høj trykstyrke

EPS-isoleringsplader er et meget fast materiale, som kan tåle temmelig meget tryk fra andre bygningsdele.

Det er yderligere en fordel, når vi isolerer i terrændæk og fundamenter under vore huse.

Uden yderligere forstærkning kan EPS-pladerne bære fx gulve og skillevægge i ganske betragteligt omfang.

Afviser fugt

Selvom EPS-isoleringsplader består af en masse luftceller, er det alligevel et meget tæt materiale, som med succes afviser den fugt, der forsøger at trænge ind i vores boliger.

Det betyder, at EPS-isoleringen uden problemer kan placeres direkte ovenpå et fast sandlag under de nye huse.

At EPS afviser fugt gør også isoleringspladerne velegnede til isolering af ydervægge i kældre og af flade tage.

Det er naturligvis vigtigt, at konstruktionen er veldrænet.

Lav vægt

EPS-isoleringsmaterialet har en meget lav vægt, og det giver fordele under transporten til byggepladsen og letter håndteringen for dem, der skal udlægge isoleringen

Det betyder sparet tid og god økonomi, og samtidig mindsker det risikoen for løfte- og slidskader.

EPS vejer mellem 12-50 kg pr m3  afhængig af densitet og formål.

Nemt at bearbejde

Materialet kan bearbejdes med almindeligt håndværktøj som sav og kniv, og det smuldrer blot under tilskæringen. Derudover kan det uden problemer bearbejdes med glødetråd. Det anbefaler EPS-branchen at gøre, hvor det er muligt, da det reducerer spild og udslip til naturen.

Der er således ingen støvgener, og derfor er der heller ikke behov for åndedrætsværn eller andre beskyttelsesforanstaltninger.

God isoleringsevne

EPS-isoleringsplader er 98% stillestående luft, som gør materialet velegnet til at holde kulden på afstand og sikre, at varmen bliver inde i vore boliger.

Jo mere energi man ønsker at spare, jo tykkere skal EPS-laget under huset være.

Beregninger fra Danmarks Tekniske Universitet (2005) viser, at der er god økonomi i at vælge den rette pladetykkelse. EPS-branchen foreslår derfor f.eks. min 350 mm EPS under huse med gulvvarme og op til 450 mm under de højest klassificerede lavenergihuse.