EPS og gulvvarme

Gulvvarme er blandt de foretrukne varmekilder, når det gælder såvel komfort som økonomi, og der er i tillæg ekstra fordele ved at opbygge denne gulvvarme i EPS gulvvarmeplader.

Del:

I praksis kan man tale om to typer vandbåren gulvvarme: Én hvor varmeslangerne er nedstøbt i beton med en afsluttende gulvbelægning ovenpå, og én, kaldet ”let gulvvarme”, hvor varmeslangerne er flyttet op og befinder sig i sporplader lige under gulvbelægningen.

Hurtigregulerende varmekilde

EPS gulvvarmeplader tilhører sidstnævnte kategori og giver en hurtigere regulering, næsten lige som en radiator, og derfor er let gulvvarme velegnet til lokaler, som ikke er i brug hele tiden, samt i boligens stue/alrum, hvor man over dagen typisk oplever store temperatursvingninger grundet det naturlige varmetilskud ved solindfald igennem store vinduespartier.

Dette underbygges desuden af, at der i DS 469 stilles krav til, at der i rum med stor variation i varmebelastningen eller hvor der er behov for at ændre temperatur over døgnet, ikke må installeres varmesystemer med stor termisk træghed (f.eks. gulvvarmeslanger indstøbt i beton) som hovedvarmekilde.

Specielt i overgangsperioderne med store temperatursvingninger (forårs- og efterår), kan den langsomme regulering af nedstøbt gulvvarme være et problem, fordi det kan være vanskeligt at ramme den passende temperatur på det rigtige tidspunkt på døgnet. Her har man stor fordel af let gulvvarme på grund af den hurtige regulering.

Mulighed for lav indbygningshøjde og udbedring af eventuelle fejl

En anden fordel er, at skulle der ske en fejlmontering, så er den betydeligt nemmere at udbedre, når det kun er gulvbelægningen, der skal fjernes, og man ikke skal til at bryde betondækket op.

Endelig er det en fordel med den beskedne indbygningshøjde, der gør at let gulvvarme egner sig både til nybyggeri, hvor den hurtigt kan etableres på såvel et let terrændæk hvor man sparer beton eller ovenpå et nyt betondæk, samt til renovering, hvor den også kan etableres direkte oven på det eksisterende gulv eller i en let opbygning uden beton.

Valg af opbygning

Inden opbygningen vælges, bør den aktuelle gulvleverandør tages med på råd. Specielt kan nævnes: Er gulvet egnet til gulvvarme? Er der temperaturgrænser? Fugtspærre placering? Krav til underlaget ift. styrke og planhed?

Ved gulvvarme til flere rum etableres der typisk en slangekreds pr. rum. En kreds bør maksimalt have en slangelængde på 100-120 m (afhænger af slangedimensionen).

Inden udlægning af gulvvarmeplader af EPS, også kendt som Flamingo, skal det tilses at underlaget er plant og stabilt, i øvrigt i overensstemmelse med anvisninger givet i TræFakta 12 eller tilsvarende. Vær opmærksom på at denne planhed og stabilitet følger gulvet helt op til den afsluttende gulvoverflade.