Spørgsmål og svar

På denne side kan du finde svar på en række hyppigt stillede spørgsmål om EPS – ekspanderet polystyren.

Del:
+

Hvordan laves EPS?

EPS-perler dannes ved at EPS-råvaren opvarmes via damp. EPS-råvaren består af polystyren og pentan. Under opvarmningen ekspanderer polystyrenperlerne ved hjælp af de små mængder pentangas, som frigives. EPS-perlerne ekspanderes op til 60 gange den oprindelige volumen. Opskumningen sker ad to omgange, idet perlerne i anden opskumningsprocess støbes til det færdige produkt.

+

Hvad er Airpop?

Airpop er den europæiske fællesbetegnelse for EPS. EPS er i de fleste lande kendt under et varemærkenavn. Det har branchen søgt at løse ved at finde et fællesnavn.

+

Hvad vil det sige, at EPS er kemisk inaktivt?

At EPS er kemisk inaktiv betyder, at materialet ikke indeholder kemiske grupper eller stoffer som kan forårsage en kemisk reaktion.

Råvaren til EPS – styren monomer – indeholder kemisk reaktive grupper, som reagerer under produktionen af polystyren – hovedbestanddelen af EPS.

Alle de reaktive grupper forbruges ved produktionen af EPS, således at slutproduktet ikke længere indeholder kemisk aktive grupper.

+

Hvad er pentan?

Pentan er en såkaldt kulbrinte, der kun indeholder grundstofferne carbon (kulstof) og hydrogen (brint).

Pentan forekommer naturligt, og den mængde, der bliver frigjort ved fremstillingen af EPS, omdannes hurtigt til vand og kuldioxid.

+

Hvad er polystyren?

Polystyren er et plastmateriale som tilhører den gruppe af plast som kaldes termoplast, dvs. en plast som kan smelte ved opvarmning og formes til det ønskede produkt i varm tilstand. Polystyren kan derfor genbruges og formes til nye produkter efter brug.

Typiske produkter af polystyren er isolering og emballage, der fremstilles af EPS. Andre anvendelser er engangskopper, indvendig beklædning i køleskabe, kødbakker og meget mere.

Polystyren er et af de mest udbredte plastmaterialer og er således også hovedbestanddelen i en slagfast plasttype, ABS, som bl.a. bruges til LEGO klodser.

+

Hvad kan emballeres med EPS?

Næsten alt kan emballeres i EPS: Fødevarer, tekniske komponenter, møbler, elektronik, hvidevarer, medicin og meget mere. Aroma- og fedtholdige produkter bør dog have et omslag af pergament.

EPS er modstandsdygtig over for kemikalier som klorvand, salt- og ludopløsninger, fortyndet syre, alkohol, silikone og saltvand.

Materialet kan dog deformeres eller opløses efter langvarig kontakt med forskellige olier, vaseline eller fedt.

EPS er ikke modstandsdygtig over for vandfri syrer, acetone, benzol, benzin, fortynder og kloroform.

+

Hvorfor isolerer EPS med grafi bedre?

Det skyldes, at grafitten reflekterer varmen. Reflektionen svarer til, at den grå EPS isolerer 20% bedre end hvid EPS.

+

Synker EPS med grafit sammen med tiden?

Nej. EPS med grafit synker ikke sammen med tiden. Det reagerer på samme måde som hvid EPS.

+

Vi er ved at planlægge opførelsen af vores nye hus. Vi ønsker at bruge EPS facadeisolering uden på en opmuret letbeton væg. Hvilken tykkelse skal vi bruge for at opnå de gældende energikrav?

For at opnå en samlet U-værdi på facaden på 0,15 W/m²K kan man bruge 200 mm EPS F80 facadeisolering med en varmeledningsevne på 0,031 W/mK. Dog skal I som minimum opfylde en U-værdi på 0,30 W/m²K hvilket svarer til 100 mm EPS F80 facadeisolering med en varmeledningsevne på 0,031 W/mK. Det er i sidste ende energiberegningen, der fortæller jer, hvilken U-værdi I skal opfylde.

+

Hvilken tykkelse skal jeg bruge ved en tilbygning til min villa?

Her kan målet være at opnå en samlet U-værdi på facaden på 0,15 W/m²K.
Det nås ved brug af 200 mm EPS F80 facadeisolering med en varmeledningsevne på 0,031 W/mK.

+

Jeg har et muret parcelhus fra før 1980. Hvor tykt skal EPS laget være, hvis jeg vælger at EPS facadeisolere mit hus?

Man kan eksempelvis forsøge at opnå en samlet U-værdi på facaden på 0,20 W/m²K. Dette kan opnås ved at bruge 150 mm EPS F80 facadeisolering med en varmeledningsevne på 0,031 W/mK.

+

Kan jeg kombinere en EPS80 gulvisolering og et pudssystem og så bare gå i gang?

Nej, det kan ikke anbefales. EPS F80 facadeisoleringsprodukterne er EPS plader, der produceres særligt med fokus på brugen på facader. Det betyder at produkterne har bedre mål tolerancer og en bedre dimensionsstabilitet. Derudover er produkterne lagret således at svind ikke bliver et problem.

+

Kan man selv som husejer købe EPS plader og puds og så gå i gang med at facadeisolere sit hus?

Det er muligt at finde produkterne i tømmerhandlen, men vi anbefaler, at man kontakter en professionel med god erfaring indenfor facadepuds.

+

Hvordan kan man være sikker på, at pudslaget ovenpå EPS pladerne yder den nødvendige brandsikkerhed for husets beboere?

Det anbefales i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 at det samlede facadesystem – EPS og puds – er testet iht. SPFIRE105 som er en storskalatest. Så spørg altid din leverandør om dokumentation for denne test.

Hvis du har andre spørgsmål kan du kontakte vores projektchef.