EPS-branchens bestyrelse og udvalg

EPS-branchens bestyrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af en antal medlemmer fra de EPS-producerende medlemmer. Derudover kan der vælges medlemmer fra råvareproducenter og udpeges medlemmer blandt de øvrige medlemmer. På generalforsamlingen udpeges derudover et antal arbejdsgrupper, som bistår bestyrelsen og projektchefen.

Del:

Bestyrelsen

Henrik Peder Vasylyeva (formand)
Sundolitt as
Industrivej 8
3550 Slangerup
Tlf: 70 11 10 20
Email: henrik.vasylyeva@sundolitt.com

Anette Christensen (næstformand)
BEWi Denmark A/S
Østerled 30
4300 Holbæk
Tlf: 72 15 79 05
Email: anette.christensen@bewi.com

Jesper Vind Andreasen
Jackon Danmark AS
Lundagervej 20
8722 Hedensted
Tlf: 22 72 26 10
Email: jesper.vind.andreasen@bewi.com

Nicki Petersen
Danpor A/S
Sletten 1
8543 Hornslet
Tlf: 22 92 89 00
Email: np@danpor.dk

 

Arbejdsgrupper

Udover bestyrelsen har generalforsamlingen nedsat tre overordnede arbejdsgrupper:

  • Udvalg for cirkulær økonomi, miljø og genanvendelse af EPS, også kendt som Flamingo.
  • Byggeteknisk udvalg
  • Kommunikation

Udvalgene mødes løbende for at sikre input til bestyrelsen og projektchefen. Udvalgene kan inden for deres arbejdsområde nedsætte særlige arbejdsgrupper, som har konkrete projektopgaver eller arbejder med særlige sager. Disse udvalg nedsættes efter behov og med mindst et medlem fra det overordnede udvalg.