Genanvendelse og bortskaffelse af EPS-plast

EPS kan som andre plasttyper genanvendes til nye produkter. Som noget særligt for EPS har de danske producenter siden 1995 finansieret en særlig indsamling af brugte EPS-emballager.

Del:

EPS-plast er en forkortelse for ekspanderet polystyren, der også kendes under flere forskellige handelsnavne – fx Flamingo, Jackopor, Styrolit, Styrpor og Sundolitt. Det kendes også under den europæiske fællesbetegnelse ’Airpop – engineered air’. Materialet består af 98 pct. luft og 2 pct. polystyren og anvendes bl.a. til isolering og emballage.

Genbrug på flere måder

Rent EPS-affald, og det materiale der frasorteres i produktionsprocessen, bliver findelt og genanvendt i produktionen af nye EPS-produkter. Findelt brugt EPS kan også anvendes i betonblandinger til isoleringsbeton.

Brugt EPS kan ved smeltning også omdannes til recycled plast, der anvendes til fremstilling af mange forskellige plastprodukter i polystyren – fx havemøbler, bøjler og blomsterbakker.

Indsamlingsordning sikrer genanvendelse af brugte EPS-emballager

I 1995 startede EPS-branchen en genanvendelsesordning for kasserede EPS-emballager.

Ordningen drives af de danske virksomheder, der er medlemmer af EPS-branchen.  

Et stort, uudnyttet potentiale

Danmark har meget få egentlige genanvendelsesanlæg for plast, men der kommer flere. Et af disse anlæg kan håndtere og omdanne komprimeret EPS-affald til ny polystyren råvare. Derudover har andre medlemmer af branchen iværksat forskellige tiltag til indsamling og genanvendelse af EPS. Bl.a. er der bygget genanvendelsesanlæg i Polen, ligesom EPS-branchen er med i projekt PS-Loop i Holland.

EPS’ens særlige egenskab, at den består af 98% luft, gør, at det er lidt mere komplekst at indsamle EPS’en til genanvendelse. Indsamlingstedet skal nemlig tidligt i processen vurdere, hvordan EPS’en skal genanvendes og hvorhenne. Hvis den skal transporteres, er det nemlig vigtigt, at den komprimeres decentralt, således at der ikke bliver kørt rundt med store mængder luft. Men hvis den først er komprimeret kan den ikke anvendes direkte i produktionen igen, men skal smeltes om.

Komprimering reducerer volumen

Fordi EPS består af to procent plast og 98 procent luft, så fylder det en hel del, men det vejer ingenting.

Eksempelvis fylder 30 tons ukomprimeret EPS, hvad der svarer til ca. 60 lastbiler. Ved at komprimere EPS’en kan det reduceres, så det fylder ca. 2-3 lastbiler. Det er nemlig muligt at komprimere EPS’en op til 30 gange, så 900 m3 EPS kun fylder 30 m3, når det er granuleret og presset.

Indsamles til genanvendelse i hele verden 

Indsamling og genanvendelse foregår på mange forskellige måder over hele verden. Faktisk er der eksempler på genanvendelse af EPS på samtlige beboede kontinenter