Hulmursisolering

Mange ældre huse er bygget op med en hulmur, som ikke er isoleret. Dermed er der risiko for varmetab gennem ydermurene. Det kan der råds bod på ved at efterisolere med hulmursisolering. Det er ofte nemt og billigt at udføre og kan være tjent ind på under tre år. Samtidig opnår boligejeren et bedre indeklima.

Del:

Når vi energiforbedrer vores boliger, får boligejerne en bedre økonomi, fordi de får en lavere varmeregning, og samtidigt skånes miljøet, da der udledes mindre CO2. Det vurderes, at bygninger står for ca. 40% af det samlede energiforbrug i Danmark – og det samme gør sig gældende for resten af Europa. Derfor er det oplagt, at sikre effektiv energirenovering af boligmassen. Her er hulmursisolering en nem og effektiv løsning.

Hvad er hulmursisolering?

En hulmur består af en ydervæg der har et mellemrum mellem den yderste og inderste del af muren. Det medfører, at varme siver ud af ydervæggen. Mange ældre huse er konstrueret med en hulmur, da det først var i 1970, at det blev et krav, at der skulle hulmursisoleres ved byggeri af nye huse.

At huset er bygget efter 1970 er dog ikke garanti for, at hulmursisoleringen virker efter hensigten. Det skyldes, at der tidligere har været anvendt isoleringsmaterialer, som ikke lever op til de krav, som vi stiller i dag. Derudover kan isolering være sunket eller nedbrudt, hvilket betyder, at hulmuren reelt kun er delvis isoleret.

EPS, også kendt som Flamingo, er oplagt til hulmursisolering.

EPS granulat er et oplagt valg til efterisolering af hulmure. Det er særlig relevant, hvis hulmuren er udsat for fugt fra slagregn, optrængende fugt nedefra eller ældre mureværk hvor fugerne ikke er optimalt tætte. Da EPS består af 98% og 2% polystyren er det et effektivt isoleringsmateriale. Samtidig er det modstandsdygtigt overfor stærke og svage syrer og baser, vegetabilske olier, latex, epoxy- maling og lak. EPS’en danner ikke grobund for svamp og mikroorganismer. Det indeholder ikke fibre og forårsager ikke hudirritation.

Derudover, så er det ikke vandsugende og ikke fugtbefordrende. EPS’en angriber heller ikke murbindere af metal, og det synker ikke sammen i muren.