Branchens genanvendelsesordning

Del:

I 1995 igangsatte EPS-branchen via Plastindustrien en genanvendelsesordning for kasserede emballager. Ordningen blev lanceret som et frivilligt initiativ og var en aftale mellem Miljøministeriet og Dansk Industri, hvor Emballageindustrien og Plastindustrien i Danmark indgik som aftaleparter.

Aftalen omfattede alle former for transportemballager, der har bestemmelsessted i erhvervsvirksomheder i Danmark. EPS-branchen forpligtede sig til at afholde finansieringen af oplysningsarbejdet samt driften af sekretariatsopgaverne. Den politiske aftale ophørte i 2000, men siden da har EPS-branchen videreført genanvendelsesordningen.

Ordningen betyder, at medlemmer af EPS-branchen tager EPS-emballage tilbage fra egne kunder til genanvendelse i produktionen af ny emballage eller EPS-isolering. Ordning betød, at kunder kunne brække brugt EPS-emballage op i mindre stykker for derefter at putte stykkerne i store poser. Disse poser blev afhentet af producenterne, som så granulerede EPS’en så den kunne indgå i ny produktion.

For hvert kilo EPS, som blev genbrugt på denne måde, sparede vi ca. 3 kg. CO2 i forhold til brug af nye EPS-råvarer – og EPS’en i stedet blev sendt til forbrænding. Og man sparede ca. 1 kg. CO2 mere end, hvis EPS’en blev sendt til genanvendelse via indsamling på kommunale genbrugsstationer.

Hvad er omfattet?

For at den brugte EPS kan genanvendes direkte i produktionen skal den som hovedregel være hvid, tør og ren.

Ren er defineret som:

  • Absolut fri for taperester, labels eller andre fremmedelementer.
  • Fri for rester af indholdet.
  • Lugtfri, uden lugt af indholdet, også selvom der ikke er synlige spor efter dette.
  • Fri for andre former for hvide skumemballager såsom pakkefyld, der ikke kan genanvendes i denne ordning.

Øvrig EPS-affald kan fortsat genanvendes via omsmeltning, hvilket sikrer høj kvalitet og en reduktion i udledningen af CO2 med 2 kilo pr. kilo genanvendt EPS.