Hvordan genanvendes EPS

Desværre er det en vedholdende myte, at ekspanderet polystyren (EPS) ikke kan genanvendes. Rent faktisk er det 100% genanvendeligt. Og EPS kan genanvendes på mange forskellige måder, hvilket giver mulighed for at vælge den metode, som er økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssig. 

Del:

I Østrig er EPS-affald f.eks. et ønsket brugt materiale. Faktisk er efterspørgslen så høj, at mere end 100.000 m³ EPS affald skal importeres hvert år.

Drejer det sig eksempelvis om EPS-isoleringsplader, så kan den simpleste genanvendelsesmulighed ganske enkelt være at genbruge isoleringspladerne igen, ved blot at tage dem ned og derefter remonterere dem. Skal EPS’en genavendes til andre formål vil det ofte være nødvendigt at bearbejde EPS-affaldet inden genanvendelse.

I de mange tilfælde vil EPS-affald kunne genanvendes mekanisk, er der mistænke om, at EPS’en er tilført kemi eller på anden vis forurenet, så kan det være nødvendigt at genanvende den kemisk.

Hvad er EPS

EPS er forkortelsen for ekspanderet polystyren. Det kendes også som Flamingo og er en termoplast og celleplast, som består af 98 pct. luft og kun 2 pct. Polystyren. Polystyren (PS) er en polymer, som er fremstillet af styren, som er et af de mest almindelige plastmaterialer, som anvendes. Fordi PS – og dermed EPS – er en termoplast, så kan den smeltes om efter oprindelig anvendelse, og dermed kan det nemt genanvendes. Brugt EPS kan således smeltes om til ny Polystyren, og derfra omdannes til EPS igen eller til andre plastprodukter lavet af polystyren.

EPS kan genanvendes på flere forskellige måder. Det kan genanvendes mekanisk, kemisk eller til energiudnyttelse.

Typer af genanvendelse

De forskellige typer af genanvendelsesmuligheder for EPS varierer fra land til land. I Danmark har man primært genanvendt EPS til energiudnyttelse, men det har også været genanvendt mekanisk siden 1995. Og efterhånden er flere kommunerne begyndt at indsamle EPS’en særskilt hvilket øger mulighederne for at genanvende EPS’en på forskellige måder.

Mekanisk genanvendelse

Når materialer genanvendes mekanisk eller kemisk bliver det af og til omtalt som genvinding. I EPS-branchen skelner vi mellem genanvendelse, som er når EPS-affald bliver findelt til nye kugler, hvorefter EPS’en bliver genbrugt i nye EPS-produkter.

EPS-branchen har siden 1995 indsamlet rent EPS-emballage fra deres kunder, og denne emballage er blevet findelt og derefter indgået som del af råvaren i nye EPS-produkter.

Af miljømæssige hensyn, samt for at overholde gældende lovgivning, er det kun muligt for den enkelte producent at tilbagetage EPS-materiale fra egne kunder, da det skal kunne dokumenteres, hvad de nye produkter indeholder. Det er naturligvis kun muligt, hvis man kender indholdet af ens egne råvarer.

Brugt EPS kan også indsamles og blandes ind i betonelementer, som derved bliver lettere og bedre lyd- og varmeisolerende end standard betonelementer.

Mekanisk genvinding

En anden metode til mekanisk at genanvende EPS er mekanisk genvinding. Når EPS-affald er indsamlet kan det genvindes. EPS’en, som jo består af 98% luft, komprimeres, så det bliver til blokke. Denne komprimering foregår ved indsamlingstedet, da der ellers skal transporteres store mængder luft rundt. Ved et genvindingsanlæg hakkes EPS-blokkene i stykker, vaskes og omsmeltes. Denne omsmeltning er mulig netop fordi EPS er en termoplast.

Den omsmeltede EPS bliver til nyt polystyren granulat, der kan bruges til nye plastprodukter. Da EPS er ekspanderet polystyren, bliver omsmeltet EPS til PS, som herefter kan behandles til en ny EPS-råvarer eller som generel polystyren-granulat. Miljømæssigt er denne genanvendelsesform til stor fordel for miljøet, da der spares ressourcer i form af fossile råstoffer.

Kemisk genvinding

EPS-affald kan også kemisk genvindes (feedstock recycling). Er EPS-affaldet meget beskidt – eller indeholder det brandhæmmere – så er det mere hensigtsmæssigt at kemisk genvinde EPS-affaldet. Ved kemisk genvinding nedbrydes EPS’en kemisk til bestanddele, som typisk kan erstatte råolie eller gas. Det kan ske på forskellige måder. Den europæiske EPS-branche er i gang med at bygge et genvindingsanlæg i Holland. Dette anlæg vil kunne adskille tidligere tiders brommerede flammehæmmere fra EPS-isoleringsmateriale.

Energiudnyttelse

Skulle EPS affald ende sammen med det øvrige restaffald, så kan det uden problemer anvendes til energiudnyttes ved forbrænding. Det er ufarligt og afgiver ikke anden forurening end afbrænding af olie generelt. Det betyder, at der bliver udledt 3 kg. CO2 for hvert kilo EPS, som afbrændes – fuldstændig som ved afbrænding af et kilo forbrændingsolie. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at anvende EPS-affald til mekanisk eller kemisk genanvendelse, da oliens CO2 dermed bindes i EPS’en.