Hvordan genanvendes EPS

Desværre er det en vedholdende myte, at ekspanderet polystyren (EPS) ikke kan genanvendes. Rent faktisk er det 100% genanvendeligt. Og EPS kan genanvendes på mange forskellige måder, hvilket giver mulighed for at vælge den metode, som er økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssig. 

Del:

Genanvendelse af EPS

EPS genanvendes i høj grad. Det kan afleveres til genanvendelse på en række genbrugspladser i hele Danmark. Og i Østrig er EPS-affald f.eks. et ønsket brugt materiale. Faktisk er efterspørgslen så høj, at mere end 100.000 m³ EPS affald skal importeres hvert år.

Drejer det sig eksempelvis om EPS-isoleringsplader, så kan den simpleste genanvendelsesmulighed ganske enkelt være at genbruge isoleringspladerne igen, ved blot at tage dem ned og derefter remonterere dem. Skal EPS’en genavendes til andre formål vil det ofte være nødvendigt at bearbejde EPS-affaldet inden genanvendelse.

I de mange tilfælde vil EPS-affald kunne genanvendes mekanisk, er der mistænke om, at EPS’en er tilført kemi eller på anden vis forurenet, så kan det være nødvendigt at genanvende den kemisk.

Hvad er EPS

EPS er forkortelsen for ekspanderet polystyren. Det kendes også som Flamingo og er en termoplast og celleplast, som består af 98 pct. luft og kun 2 pct. Polystyren. Polystyren (PS) er en polymer, som er fremstillet af styren, som er et af de mest almindelige plastmaterialer, som anvendes. Fordi PS – og dermed EPS – er en termoplast, så kan den smeltes om efter oprindelig anvendelse, og dermed kan det nemt genanvendes. Brugt EPS kan således smeltes om til ny Polystyren, og derfra omdannes til EPS igen eller til andre plastprodukter lavet af polystyren.

EPS kan genanvendes på flere forskellige måder. Det kan genanvendes mekanisk, kemisk eller til energiudnyttelse.

Flere former for genanvendelse af EPS

De forskellige typer af genanvendelsesmuligheder for EPS varierer fra land til land. I Danmark har man primært genanvendt EPS til energiudnyttelse, men det har også været genanvendt mekanisk siden 1995. Og efterhånden er flere kommunerne begyndt at indsamle EPS’en særskilt hvilket øger mulighederne for at genanvende EPS’en på forskellige måder.

Mekanisk genanvendelse til EPS:

EPS’en samles ind og granuleres til EPS-perler, hvor det eks. benyttes til EPS-beton eller hulmursisolering.

EPS-branchens medlemmer tager også en del EPS tilbage fra deres kunder, hvor det granuleres og benyttes til produktion af nye produkter. EPS-branchen har siden 1995 indsamlet rent EPS-emballage fra deres kunder, og denne emballage er blevet findelt og derefter indgået som del af råvaren i nye EPS-produkter. 

Af miljømæssige hensyn, samt for at overholde gældende lovgivning, er det kun muligt for den enkelte producent at tilbagetage EPS-materiale fra egne kunder, da det skal kunne dokumenteres, hvad de nye produkter indeholder. Det er naturligvis kun muligt, hvis man kender indholdet af ens egne råvarer.

Læs evt. mere om EPS-branchens genanvendelsesordning.

Denne metode anvendes også for affald fra produktionen, hvor vi genanvender affaldet til nye EPS-produkter.  Vi undgår ca. 2,6 kg. CO2 for hvert kg. EPS genanvendt på denne måde. Derudover undgås ca. 3,3 kg., som kunne være udledt ved forbrænding af EPS’en. 

Mekanisk genanvendelse til PS:

En anden metode til mekanisk at genanvende EPS er mekanisk genvinding. Når EPS-affald er indsamlet kan det genvindes. EPS’en, som jo består af 98% luft, komprimeres, så det bliver til blokke. Denne komprimering foregår ved indsamlingstedet, da der ellers skal transporteres store mængder luft rundt. Ved et genvindingsanlæg hakkes EPS-blokkene i stykker, vaskes og omsmeltes. Denne omsmeltning er mulig netop fordi EPS er en termoplast.

Den omsmeltede EPS bliver til nyt polystyren granulat, der kan bruges til nye plastprodukter. Da EPS er ekspanderet polystyren, bliver omsmeltet EPS til PS, som herefter kan behandles til en ny EPS-råvarer eller som generel polystyren-granulat. Miljømæssigt er denne genanvendelsesform til stor fordel for miljøet, da der spares ressourcer i form af fossile råstoffer. Vi undgår ca. 1,8 kg. CO2 for hvert kg. EPS genanvendt på denne måde. Derudover undgås ca. 3,3 kg., som kunne være udledt ved forbrænding af EPS’en. 

Virksomheder, der har brugt EPS kan kontakte vores genanvendelsesmedlemmer her, hvis de gerne vil have det genanvendt

Opløsning (solvens-baseret genvendelse):

Typisk vil EPS’en blive komprimeret, således at man reducere transportomkostninger. EPS’en blandes med en opløsningsvæske, hvilket gør det muligt at fjerne urenheder. Polystyrenen forbliver polystren. Denne metode har været anvendt i Japan. Det er også denne metode som anvendes i den europæiske EPS branches samarbejde om PS-Loop (her kan vi adskille EPS fra HBCDD, som har været anvendt i en række andre lande). Der findes en række andre eksempler på denne teknologi, som gør det muligt at genanvende beskidt EPS.

Depolymorisering:

EPS’en depolymoriseres ved hjælp den oprindelige monomer (styren), herefter kan styrenen anvendes som og evt. blandes med anden styren til produktion af forskellige plastråvarer, herunder polystyren og EPS. Meget beskidt fraktioner eller polystyren som har været genanvendt mekanisk mange gange kan skulle depolymoriseres. Styrenråvareproducenter benytter denne proces, da de sælger styren til forskellige producenter. Dette kræver større anlæg, men gør samtidig, at al polystyren (og dermed EPS) kan genanvendes uendeligt.

Energiudnyttelse

Skulle EPS affald ende sammen med det øvrige restaffald, så kan det uden problemer anvendes til energiudnyttes ved forbrænding. Det er ufarligt og afgiver ikke anden forurening end afbrænding af olie generelt. Det betyder, at der bliver udledt 3,3 kg. CO2 for hvert kilo EPS, som afbrændes – fuldstændig som ved afbrænding af et kilo forbrændingsolie. Det er derfor mere hensigtsmæssigt at anvende EPS-affald til mekanisk eller kemisk genanvendelse, da oliens CO2 dermed bindes i EPS’en.