Delegation fra Global EPS Sustainability Alliance (GESA) vil deltage i FN’s miljøprogram (UNEP) INC-4 forhandlinger om plastforureningsaftalen i Ottawa, Canada den 23.-29. april

Medlemmer af Global EPS Sustainability Alliance (GESA) vil deltage i den kommende uges session i FN’s miljøprogram (UNEP) INC-4 om udviklingen af en international juridisk bindende aftale om plastforurening. Medlemmerne vil deltage som akkrediterede observatører med konsultative roller i forhandlingerne, der finder sted i Ottawa, Canada.

Del:

Medlemmer af Global EPS Sustainability Alliance (GESA), en organisation der samler repræsentanter for ekspanderet polystyren (EPS) industrien på internationalt plan, deltager i FN’s miljøprograms (UNEP) mellemstatslige forhandlingsudvalg om plastforureningens fjerde session (INC-4), som finder sted i næste uge i Ottawa, Canada. GESA-koalitionen repræsenterer EPS-industrien i Nordamerika, Europa, Asien, Afrika og Australien. Medlemsorganisationerne europæiske producenter af EPS (EUMEPS), EPS Industry Alliance (EPS-IA) og Expanded Polystyrene Australia (EPSA) er akkrediterede observatører af UNEP’s plastforureningsaftale og har konsultative roller i forhandlingerne om dens udvikling.

GESA talspersoner, Betsy Bowers, administrerende direktør for EPS-IA, Chresten Heide-Anderson, projektleder hos EPS-branchen – en del af Plastindustrien og vicepræsident for EUMEPS, samt Becher Townsend, administrerende direktør for EPSA, har udtalt følgende:

“Selvom det foreslåede traktat repræsenterer et afgørende øjeblik for at tackle plastforurening med friske perspektiver og innovative problemløsningsstrategier, må vi også være opmærksomme på de praktiske udfordringer, der ligger foran i implementeringen. Det er afgørende, at vi udnytter ekspertisen inden for både emballageteknologi og miljøvidenskab til at navigere i disse kompleksiteter og forhindre utilsigtede negative miljøkonsekvenser.

Centralt i vores politikforslag er støtte til miljømæssigt producentansvar (EPR), en veletableret politisk mekanisme, der har vist sin effektivitet. Dens implementering kunne gøres endnu mere effektiv gennem støtte fra globalt koordineret tilsyn.

Vi støtter også stærkt kemisk gennemsigtighed, herunder for potentielle alternativmaterialer. Klar offentliggørelse af kemiske sammensætninger er afgørende for at sikre, at globale forbrugere kan stole på sikkerheden af disse materialer. I tilfældet med EPS har det vist sin sikkerhed til brug i en bred vifte af applikationer.

EPS-emballage er afgørende i den globale distribution af væsentlige varer. Vi håber, at plastforureningsaftalen inkorporerer nyskabende løsninger og beviste politikker.

Vores delegation ser frem til at deltage i de kommende forhandlinger, levere kritisk information og støtte traktatens udvikling. Vi betror FN’s medlemsstater at engagere sig i dynamiske forhandlinger, prioritere disse aspekter af traktaten og bringe os nærmere en verden fri for plastforurening.”

EPS spiller en afgørende rolle i nøgleindustrier, herunder emballage, byggeri, transport, fremstilling og bilindustrien, blandt andre. Anvendelser såsom emballage til sikker og effektiv transport af fødevarer og vitale mediciner og vacciner, beskyttelsesudstyr til at forhindre skader, kølekomponenter, isolering til boliger og bilsæder er alle fremstillet af EPS. Traktaten kunne have en dramatisk effekt på mange af disse daglige produkter, som mange er afhængige af.

Global EPS Sustainability Alliance støtter en global plastikaftale, der skaber en cirkulær økonomi for alle plasttyper og eliminerer plastforurening

Til trods for almindelige misforståelser har EPS-industrien opretholdt langvarige bestræbelser, som viser den høje genanvendelseseffektivitet for EPS transportemballage, der fortsat viser konstant vækst og stærk markedssupport. I november 2023 annoncerede flere førende råvareproducenter i USA, at de har udviklet løsninger, som kan sikre, at EPS-producenter kan levere produkter med mindst 30% genanvendt indhold i fremstillingen af mange applikationer, efter en kollektiv EPS-industriinvestering på $185M. Tilsvarende resultater har fundet sted i Europa, hvor bl.a. BEWi er leveringsdygtig i EPS med 100% genanvendt indhold.

GESA anbefaler følgende positioner som en del af dens miljøpolitikforslag:

  • Vi støtter en ambitiøs plan for at eliminere plastforurening gennem en gennemførlig aftale.
  • Vi støtter oprettelsen af et videnskabeligt rådgivende udvalg for at fastlægge den bedste fremgangsmåde for at håndtere potentielt problematiske plastmaterialer.
  • Vi støtter kemisk gennemsigtighed for materialer. Data fra rapporter om EPS’ kemiske sammensætning og emissioner viser, at EPS er et sikkert materiale.
  • Vi støtter oprettelsen af uafhængige nationale handlingsplaner.
  • Vi støtter fleksibilitet for at opnå cirkularitet og modsætter os lister over forbudte eller begrænsede polymerer, ingredienser og produkter.
  • Vi støtter vedtagelsen af videnskabsbaserede værktøjer, herunder livscyklusanalyse (LCA).

GESA’s anbefalede miljøpolitik, observatørindsendelser og positionspapirer kan læses i fuld her.

GESA støtter ansvarlig brug af EPS, samt forskningsbaserede løsninger og politikker, der vil gavne miljøet og økonomien positivt. For mere information om GESA, besøg globaleps.org.

 

OM GLOBAL EPS SUSTAINABILITY ALLIANCE (GESA)

Global EPS Sustainability Alliance (GESA) er et samarbejde mellem EPS-producenter, producentansvarsorganisationer, genanvendere og andre for at fremme den cirkulære økonomi for ekspanderet polystyren (EPS) emballage på fem kontinenter og arbejder for at understøtte miljøpolitikløsninger på lokale, regionale og globale niveauer. Dette samarbejde bringer sammen bedste praksis i EPS-ressourcestyring, bæredygtig fremstilling, livscyklusvirkningsrapportering og verdensomspændende genanvendelsesdata for at etablere universelle ressourcer inden for EPS-forsyningskæden.

OM UNEP-INC PLASTAFTALE

I marts 2022 vedtog FN’s miljøforsamling en historisk resolution om at udvikle et internationalt juridisk bindende instrument om plastforurening. Resolutionen anmodede FN’s miljøprogram (UNEP) om at sammenkalde et mellemstatsligt forhandlingsudvalg (INC) for at udvikle instrumentet, som skal være baseret på en omfattende tilgang, der adresserer plastens fulde livscyklus, herunder dens produktion, design og bortskaffelse. INC påbegyndte sit arbejde i anden halvdel af 2022 med ambitionen om at afslutte forhandlingerne ved udgangen af 2024. Den fjerde session (INC-4) er planlagt fra den 23. til den 29. april 2024 i Shaw Center i Ottawa, Canada.