Generelt om EPS og miljø

EPS – ekspanderet polystyren – bruges som bl.a. som isolering, og der sparer det klimaet for millioner af tons CO2. Og der er potentiale for endnu større besparelser. EPS har nemlig unikke isolerende egenskaber, det vejer stort set ikke noget, og stort set kun fantasien sætter grænser, når det skal formes. 

Del:

EPS  er et forarbejdet olieprodukt og således ikke et materiale, der selvstændigt udvindes fra naturens ressourcer. Det færdige produkt indeholder ingen skadelige stoffer. Af den olie der forbruges i den vestlige verden anvendes ca. 86% til energiproduktion, opvarmning eller som brændstof. I Europa anvendes blot 4% af den totale mængde forbrugte olie til fremstilling af alle typer plastmateriale. De 0,2% bruges til EPS. Og EPS kan genanvendes flere gange, da det er 100 % genanvendeligt.

Miljøvurderinger og livscyklusvurderinger viser konsekvent, at EPS sparer mere energi, end der skal bruges til at fremstille det. Energibesparelsen opnås bl.a. på grund af EPS’ens lette vægt, som gør, at biler kører længere på literen,  både pga. EPS’en som anvendes til at beskytte passagerne, men også ved transport af varer, hvor lettere emballage betyder lavere brændstof forbrug.

Ift. isolering af bygninger, så viser beregninger, at den mængde EPS-isolering, der kan fremstilles af 1 kg olie, i gennemsnit sparer op til 200 kg olie til opvarmning i de første 50 år af bygningens levetid. Det betyder samtidig mindre udslip af CO2 til atmosfæren. Rent faktisk har EPS isolering et positivt CO2-bidrag over sin levetid.

Produktion med vanddamp

Fremstilling af produkter i EPS-airpop har et relativt svagt aftryk på miljøet. Produktionsprocessen påvirker alene miljøet med forbrug af den mængde energi, der skal bruges til at opvarme og støbe materialet med vanddamp. Overskudsvarmen bliver genanvendt i fremstillingsprocessen samt til opvarmning af fabriksbygningerne.

Pentan i produktionen

I forbindelse med produktionen af EPS sker der en begrænset frigivelse af luftarten pentan – en naturligt forekommende kulbrinte. Den mængde pentan, der bliver frigjort ved fremstillingen af EPS, omdannes hurtigt til vand og kuldioxid. Færdig EPS-isolering og emballager frigiver således ikke pentan.

EPS bliver genanvendt

EPS er 100% genanvendeligt og indsamles verden over. Ren, brugt EPS bliver for eksempel findelt og genanvendt i produktionen af nye EPS produkter. Alternativt kan den findelte EPS også anvendes i betonblandinger til isoleringsbeton.

Brugt EPS kan også omsmeltes til ny polystyren råvare, der kan anvendes til fremstilling af mange forskellige plastprodukter – fx havemøbler, bøjler og blomsterbakker.

Brugt EPS kan også udnyttes til produktion af energi til fjernvarme og el. Et kilo EPS indeholder samme brændværdi som et kilo olie. På den måde kan man sige, at EPS’en låner olien, hvis til sidst energiudnyttes.