Branchepartnerskab vil styrke genanvendelse af EPS-fiskekasser

Danish Seafood Association og EPS-branchen har givet hinanden håndslag på at øge genanvendelsen af fiskekasser af EPS (ekspanderet polystyren, også kendt som Flamingo). EPS-kasserne, som består af 98% luft, har en høj isoleringsevne og forhindrer dermed at fisk, som transporteres over hele verden fordærver under transporten. De er derfor den foretrukne løsning, når medlemmerne af Danish Seafood Association eksporterer fersk fisk til hele verden. Kasserne er 100% genanvendelige, og selvom det forventes, at langt de fleste bliver genanvendt, så er der ikke officielle tal for genanvendelsen af EPS-kasserne. De to brancheforeninger vil derfor samarbejde om at øge genanvendelsesgraden for fiskekasserne af EPS.

Del:

Med lanceringen af EU’s plaststrategi er målet, at alle plastemballager skal være designet, så de let kan genanvendes inden 2030. Samtidig er det ambitionen, at plastaffald i overvejende grad skal indsamles separat og 50% skal genanvendes. Den målsætning bakker Danish Seafood Association og EPS-branchen helhjertet op om. De to brancheorganisationer er enige om, at fiskekasser af EPS allerede er designet optimalt til genanvendelse. Kasserne skal nemlig blot komprimeres, hvorefter de brugte kasser kan sælges

Poul Melgaard Jensen
Poul Melgaard Jensen, Danish Seafood Association

som råvarer i produktion af nye plastprodukter. Opgaven er derfor at sikre en så høj som mulig genanvendelse af EPS-kasserne.

– ”Vores medlemmer anvender i høj grad fiskekasserne af EPS, fordi de er med til at sikre kvaliteten, når den ferske fisk kommer frem til kunden, fortæller Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association, og fortsætter; ”derfor er det også vigtigt for os, at vi sikrer, at EPS-kasserne bliver indsamlet og genanvendt i så høj grad som muligt”

Genanvendelse sikrer god økonomi og er godt for klimaet.

Hos EPS-branchen, der repræsenter både producenter af fiskekasserne og genanvendelsesvirksomheder, er man glade for det nye samarbejde.

– ”Analyser viser, at der er store klimagevinster ved at sikre genanvendelse af EPS. Samtidig opnår virksomheder, som håndterer større mængder af EPS, typisk økonomiske fordele ved at indsamle, presse og sende til genanvendelse,” fortæller Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen. Han fortsætter, ”Virksomhederne kan dels sælge de brugte fiskekasser, som har en ret pæn videresalgsværdi, når de er presset sammen. Man kan nemlig fjerne stort set al luften fra kasserne. Derudover undgår virksomhederne omkostninger til affaldshåndtering. Så ved at genanvende EPS-kasserne som omdanner de deres affald til en værdifuld ressource.”

Genanvendelse af EPS reducerer klimapåvirkningen med op mod 80%, når der sammenlignes med forbrænding. Samtidig betyder genanvendelsen også, at man reducerer klimapåvirkningen ved produktion af nye råvarer. Samlet set opnår man en besparelse på over 5 kg. CO2 for hvert kg. CO2, som genanvendes, når der sammenlignes med forbrænding. Heldigvis bliver fiskekasser af EPS allerede genanvendt i stor stil i dag.

– ”Vi ved, at fiskekasser i høj grad bliver indsamlet til genanvendelse, men der er ikke officielle tal for genanvendelsen af kasserne. Derfor er vi i EPS-branchen glade for samarbejdet med Danish Seafood Association, da vi ved, at EPS-kasserne er 100% genanvendelige. Vi skal bare have samlet dem ind,” siger Chresten Heide-Anderson, og uddyber; ”vi vurderer, at vi kan opnå en utrolig høj genanvendelsesgrad for fiskekasser af EPS. Det skyldes, at der store mængder af EPS samlet de samme steder, og at EPS fra fiskekasser har en meget høj kvalitet, når vi genanvender det. Derfor er det en eftertragtet ressource.

Samarbejdet betyder indledningsvis, at de to brancheorganisationer vil understøtte vidensdeling, således at mest mulig EPS bliver indsamlet til genanvendelse. Derfor vil Danish Seafood Association bidrage med at øge kendskabet til genanvendelse af EPS blandt dets medlemmer, mens EPS-branchen og dens medlemmer vil understøtte medlemmerne af Danish Seafood Association og deres kunder med at finde løsninger, som sikrer optimal genanvendelse af fiskekasserne af EPS.

De to brancheforeninger vil løbende drøfte, hvilket næste skridt der kan tages for at øge genanvendelsen af EPS-kasserne.

– ”Vi har klart en ambition om at komme langt over 50% af genanvendelse for fiskekasserne af EPS. Umiddelbart er det vores vurdering, at vi er langt over, og at det allerede er i nærheden af 80% af fiskekasserne af EPS, som bliver genanvendt i Danmark, men desværre har EPS ikke sin egen affaldskode, så vi kan ikke sige noget om genanvendelsesgraden med sikkerhed,” siger Chresten Heide-Anderson, og uddyber; ”Vi vurderer, at det er realistisk at opnå en genanvendelsesgrad på 90-95% for fiskekasser af EPS. Vi skal bare sørge for, at dem som står med de tomme EPS kasser ved, at de kan genanvendes.

Ambitionen om at opnå en høj genanvendelsesgrad for fiskekasser af EPS, er naturligvis en som vi bakker 100% op om. Vi skal bare sørge for, at alle vores medlemmer og deres kunder ved, at EPS kasserne kan genanvendes og hvor de kan henvende sig for at få det håndteret. Derfor er vi glade for samarbejdet med EPS-branchen, som vil hjælpe både os i fiskeindustrien og vores medlemmers kunder med at finde gode genanvendelsesløsninger for fiskekasser af EPS,” afslutter Poul Melgaard Jensen.