Indvendig EPS isolering

I mange ældre huse kan det være rentabelt at efterisolere ydervæggene. Denne efterisolering foretages idéelt med en udvendig facadisolering – alternativt med en hulmursisolering, hvis dette ikke er gjort i tilstrækkeligt omfang.

Del:

Af æstetiske eller økonomiske årsager samt grundet begrænsninger i lokalplanen kan det dog vise sig, at en indvendig efterisolering er den bedste løsning. EPS, også kendt som Flamingo, egner sig på flere parametre rigtig godt til dette formål.

EPS’en har høj isoleringsevne, er modstandsdygtig overfor mug, fugt og skimmelsvamp og har en lang levetid. Udføres den indvendige opbygning korrekt, vil det derfor kunne give en forbedret komfort og indeklima samt en besparelse på varmeregningen.

Rent brandteknisk kan EPS (klassificeret som isolering ringere en materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]) anvendes som indvendig efterisolering af vægge, hvis det er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Alternativt kan der til inddækning af EPS’en anvendes en beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], såfremt der ikke er hulrum imellem EPS og beklædningen.

Se desuden ”VEJLEDNING – Facader med isolering af Ekspanderet Polystyren (EPS)” udviklet i EPS-branchen og de aktuelle vejledninger fra Bygningsreglementet.