Hvidbog om EPS i den cirkulære økonomi

Onsdag d. 5 juni udgav EPS-branchen og Center for Cirkulær Økonomi en hvidbog om EPS i den cirkulære økonomi.

Del:

Formålet med EPS Hvidbogen, som er udarbejdet i samarbejde mellem Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi og Chresten Heide-Anderson, projektchef for EPS-branchen i Danmark, er at sikre udbredelse af viden om brugen af EPS i den cirkulære økonomi.

I hvidbogen gennemgås EPS og de produkter, materialestrømme og værdikæder, som findes indenfor EPS. Hvidbogen skal bidrage til at alle bliver mere oplyste i arbejdet mod en cirkulær økonomi for EPS.

”Valg, fravalg og tilvalg af emballagematerialer er i høj grad baseret på myter og følelser frem for fakta,” siger Gitte Haar, Center for Cirkulær Økonomi. Gitte er forfatter af en bogserie om den grønne omstilling for virksomheder og en hvidbog om emballage.

”I EPS-branchen ved vi, at EPS (også kendt som Flamingo) er nemt at genanvende og bliver det i udpræget grad. Vi ved også, at der blandt nogle virksomheder, NGO’er og beslutningstagere er en opfattelse af det modsatte. Derfor bad vi Gitte om at være med til at udarbejde en hvidbog om EPS i den cirkulære økonomi,” fortæller Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen. Chresten er medforfatter på bogen, hvor Gitte dog har haft fuld redaktionel råderet.

”Det har været vigtigt for os, at bogen er balanceret og neutral ift. EPS, men samtidig har vi også skullet sikre os, at Gitte kendte alt til muligheder for genanvendelse af EPS,” fortæller Chresten Heide-Anderson.

”Selvom jeg naturligvis kendte til EPS inden jeg begyndte på bogen, så har jeg også lært en masse nyt. Og jeg håber, at vi med bogen kan bidrage til inspiration og nye løsninger inden for den grønne omstilling,” siger Gitte Haar, og fortsætter; ”under udarbejdelsen af bogen har vi haft nogle gode og konstruktive dialoger om EPS, men også mere principielle diskussioner om valg og tilvalg af materialer. Det er f.eks. vigtigt ikke kun at kigge på en livscyklus, når vi skal se på materialers miljøpåvirkning. Jeg tror derfor, at mange som ikke lige arbejder med EPS, vil finde pointer i bogen ganske interessante.

Hvad er det rigtige materiale til den opgave, som jeg står overfor? Hvordan tager man højde for materialernes forskellige egenskaber under transport mm. Hvad ønsker forbrugerne? Hvad er det rigtige materiale, hvis vi ser på mere end en livscyklus? Kan alle materialer beskytte lige godt?

Valg af materialer er komplekst, og den kompleksitet kan foranledige forsimplede materialevalg baseret på følelser, myter og misforståelser.

Derfor mener forfatterne bag bog, at hvis vi ønsker en reel bæredygtig omstilling til en cirkulær økonomi, så skal disse valg træffes på baggrund af fakta, viden og miljøvurderinger, som også tager højde for genanvendelse af genanvendte materialer. Når valg træffes på baggrund af databaserede analyser, så ændres fra- og tilvalg måske.

I EPS-branchen oplever man, at Ekspanderet Polystyren (EPS, også kendt som Flamingo) i stigende grad anvendes til emballage på grund af materialets gode beskyttende og isolerende egenskaber.

Selvom EPS i høj grad også anvendes i byggeriet, så har hvidbogen hovedfokus på emballage, da den cirkulære økonomi endnu ikke er helt så udbredt i byggeriet.

Hvidbogen giver en indføring i EPS i en cirkulær økonomi, med fokus på eksisterende og ny lovgivning for emballage, som engangsplastdirektivet, det udvidede producentansvar for emballage (EPR), meget mere. Principperne for en cirkulær økonomi og EPS sammenlignes med de forskellige materialetyper som også bruges til emballage. Hvidbogen er en uvildig vejledning i at forstå EPS som materialevalg og hvordan det indgår i en cirkulær økonomi baseret på genbrug og genanvendelse.

EPS har et stort potentiale i en cirkulær økonomi og industrien er langt i omstillingen til en cirkulær økonomi. Det er vigtigt at følge med den hastige udvikling mod cirkulære materialestrømme. Hvidbogen indeholder beskrivelse af begreberne i en cirkulær økonomi, og materialerne igennem en cirkulær økonomi er illustreret med billeder og med værdikæde-skitser. Hvidbogen kommer også med anbefalinger til omstillingen af EPS til en cirkulær økonomi.