EPS-byggesystemer

EPS-byggesystem i brug

I de senere år er der sket en udvikling inden for byggeriet, hvor EPS, også kendt som Flamingo, ikke kun anvendes som isoleringsmateriale. Der er udviklet forskellige byggesystemer, som gør det muligt at udføre hele klimaskærmen  i EPS, dvs. fundament, terrændæk, ydervægge og tag.

Del:

Som udgangspunkt består byggesystemerne af færdigstøbte EPS-isoleringselementer og -plader til fundament, terrændæk og ydervægge, som fra fabrikken er klar til indbygning på byggepladsen.

Byggesystemerne minder om klodser, som stables. Inden i klodsernes midte fyldes der beton, som er en af de eneste byggematerialer, som ikke kan brænde. Husets yderside pudses, mens indervæggene afdækkes med beklædningsklasse K110 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] eksempelvis to lag 13 mm gipsplader. På den måde kan der effektivt bygges et trygt, brandsikkert og miljøvenligt hus – hurtigt og effektivt. Det er muligt at bygge lavenergi- og passivhuse med EPS-byggesystemerne.

Byggesystemerne gør det nemt at bygge et holdtbart og moderne hus i op til to etager  – og dertil en kælder. Og det er faktisk muligt at bygge huse, som er endnu højere med byggesystemerne. Nedenfor kan du se nogle eksempler – men vi har også samlet en række videoer, der illustrer EPS-byggesystemer.

Hvorfor anvendes EPS-byggesystemer

  • Det er nemt og hurtigt – afhængig af byggesystem, så kan man bygge en hel etage på få dage dage. Afhængig af husets størrelse kan hele klimaskærmen bygges på under 3 uger, mens det for et sammenligneligt hus ofte vil tage over 3 måneder. Dermed spares der betydelige omkostninger til håndværker.
  • Leveringstiden på EPS-byggesystemerne er meget kort, imod sætning til traditionelle byggerier, som kan skulle projekteres halve og hele år i forvejen. Dette giver bedre fleksibilitet og mulighed for at ændre i husets design frem til sidste øjeblik – uden meromkostninger.
  • Elementet er opbygget af EPS-isolering, der giver en meget lav vægt sammenlignet med fx byggeelementer i letbeton. Det betyder at elementerne er nemme at arbejde med, og at man undgår tunge løft under opbygningen.
  • Byggesystemerne sikrer et trygt og sundt hus med et godt indeklima.
  • Væggenes betonkerne giver en tæt konstruktion med suveræne lydegenskaber.
  • På grund af konstruktionsmetoden undgås kuldebroer – og dermed begrænses risiko for mug og skimmelvækst. Der indgår – som udgangspunkt ikke organisk materiale i selve konstruktionen.
  • Fordi hverken EPS eller beton tager skade af vand, så vil et klimaskærmen i et hus bygget med EPS-byggesystemer vil skader – som følge af oversvømmelse eller vandskader – være mindre. Dermed opnås potentielle gevinster, hvis uheldet skulle ske.
  • EPS og beton kan opføres i stort set alt slags vejr, da det ikke er modtageligt for vand. Dermed undgås, at arbejdet stoppes pga. vejrlig. Og der kan bygges stort set hele året rundt.

Internationalt set er der intet nyt i at bygge huse med EPS-byggesystemer, det gøres i stor grad i blandt andet Norge og Tyskland. At det ikke har været anvendt mere i Danmark skyldes tradition i byggeriet og særlige krav til bygningskonstruktioner i tidligere versioner af bygningsreglementet. Men fra 2010 hvor bygningsreglementet på en række områder blev ensrettet med eksempelvis det svenske, så har det været nemmere at bygge hurtigt, effektivt og sikkert med EPS-byggesystemer.

Hvis du vil vide mere, så har vi samlet endnu flere eksempler på byggesystemer her. Derudover kan du konkret se Sundolitts system her, BEWISynbras system her, og Jackons system her.