EPS-byggesystemer

EPS-byggesystem i brug

I de senere år er der sket en udvikling inden for byggeriet, hvor EPS, også kendt som flamingo, ikke kun anvendes som isoleringsplader. Der er udviklet forskellige byggesystemer, som gør det muligt at udføre hele klimaskærmen i EPS, dvs. fundament, terrændæk, ydervægge og tag.

Del:

Som udgangspunkt består byggesystemerne af færdigstøbte EPS-isoleringselementer, der er klar til opbygningen af ydervægge direkte på byggepladsen.

EPS-elementsystemer, ICF

Byggesystemer for ydervægge, kaldet ICF (Insulating Concrete Form), minder om byggeklodser, som stables. I klodsernes midte lægges armering efter behov, væggene afstives og fyldes efterfølgende med beton.

Husets yderside kan efterfølgende pudses eller beklædes med andet egnet materiale, mens væggenes indvendige side typisk afdækkes med beklædningsklasse minimum K110/B-s1,d0 [tidligere klasse 1 beklædning] eksempelvis to lag 13 mm gipsplader. På den måde kan der hurtigt og effektivt bygges et trygt, brandsikkert og miljøvenligt hus.

EPS-elementerne gør det nemt at konstruere en holdbar og moderne bygning i op til 5 etager. Det er muligt at bygge lavenergi- og passivhuse med EPS-elementsystemer.

Nedenfor kan du se nogle eksempler – men vi har også samlet en række videoer, der illustrer EPS-vægelementer.

Hvorfor anvendes EPS-byggesystemer til ydervægge

  • Det er nemt og hurtigt – afhængig af husets størrelse kan man bygge en hel etage på blot få dage, og hele klimaskærmen på under 3 uger, mens det for et sammenligneligt hus ofte vil tage betydelig længere tid. Dermed spares der omkostninger til håndværkere.
  • Leveringstiden på EPS-elementer er meget kort, i modsætning til traditionelle byggerier, der ofte skal projekteres halve og hele år i forvejen. Dermed opnås større fleksibilitet og mulighed for at ændre i husets design frem til sidste øjeblik.
  • Elementer er opbygget af EPS-isolering, der giver en meget lav vægt sammenlignet med fx byggeelementer i beton og letbeton. Det betyder, at elementerne er nemme at arbejde med, og man undgår tunge løft under opbygningen.
  • Vægelementerne sikrer et trygt og sundt hus med et godt indeklima.
  • Væggenes betonkerne giver en tæt konstruktion med suveræne lydegenskaber.
  • På grund af konstruktionsmetoden kan kuldebroer undgås – og derved begrænses risiko for mug og skimmelvækst.
  • Fordi hverken EPS eller beton tager skade af vand, vil klimaskærmen i et hus bygget med EPS-elementer være mindre påvirkeligt, som følge af kortvarig oversvømmelse eller vandskader. Dermed opnås potentielle gevinster, hvis uheldet skulle ske.
  • EPS og beton kan anvendes i stort set alt slags vejr, da det ikke er modtageligt for vand. EPS-elementer kan benyttes i sne og frost. Dermed reduceres risiko for, at arbejdet stoppes som følge af vejrlig, og der kan bygges stort set hele året rundt.
  • Byggeri med EPS-elementer giver stor fleksibilitet ift. fremtidig indretning, da man kan undgå indvendige bærende og stabiliserende vægge. Det giver et fremtidssikret byggeri.

Internationalt set er der intet nyt i at bygge huse med EPS-elementer, det gøres i stor grad blandt andet i Norge og Tyskland. At det ikke har været anvendt mere i Danmark skyldes tradition i byggeriet og særlige krav til bygningskonstruktioner i tidligere versioner af Bygningsreglementet. Men fra 2012, hvor Bygningsreglementet på en række områder blev ensrettet med eksempelvis det svenske, har det været nemmere at bygge hurtigt, effektivt og sikkert med EPS-elementer.

Hvis du vil vide mere, så har vi samlet endnu flere eksempler på byggesystemer her. Derudover kan du konkret se BEWISynbras system herJackons system her og Sundolitts system her