EPS-branchen er kommet stærkt igennem Coronaen.

Den 16. marts afholdt EPS-branchen årsmøde, hvor de centrale aktører i den danske EPS-branche mødtes for at drøfte flere cirkulære tiltag for EPS, også kendt som Flamingo. Mødet var arrangeret som et kombineret online og fysisk møde, og var første gang i to år, at branchen fysisk kunne samles.

Del:

Den danske EPS-branche er kommet godt igennem Coronaen, således har branchen kunnet konstatere, at der i de forgangne er stadig større efterspørgsel på EPS, også kendt som Flamingo. Således har der været en vækst i mængden af importeret EPS-råvare på over 2% siden sidste år. Væksten er reelt væsentligt højere, da der sker stadig større optag af genanvendt indhold og fortsat sker et skifte fra hvid EPS til grå EPS indenfor byggeriet. Dermed er væksten i solgt EPS langt større.

 • ”EPS-producenterne tager mere og mere EPS tilbage og sikrer genanvendelse af materialet, samtidig har vi nået at 46 danske indsamler EPS via genbrugspladserne. Det betyder, at vi har en betragtelig skjult vækst ift. den måde vi tidligere har opgjort omsætningen i branchen,” forklarer Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen – en del af Plastindustrien. Han fortsætter;
 • Derudover ser vi i stigende grad, at byggeriet skifter til den grå EPS, som isolerer 20% bedre. Det samme ser vi også se inden for måltidskassemarkedet, hvor der er fokus på, at EPS-kasserne kan genbruges en del gange før vi tager dem tilbage og genanvender dem i produktionen.”

Branchen vurderer reelt væksten til at være i omegnen af 5-7%, når der tages højde for optaget af genanvendt indhold og skiftet til grå EPS.

 • I en periode hvor Danmark har været lukket ned, så er det ganske imponerende, at vi ser denne vækst. Vi har selvfølge også set, at EPS har været efterspurgt som emballage for Corona-vaccinen, ligesom der er stadig stigende efterspørgsel på online måltidskasser og online handel,” forklarer Chresten Heide-Anderson.

Vurderingen indeholder ikke udenlandsk import af EPS-isolering. Sidste forår var der er større import end sædvanligt som følge af en række hændelser, som påvirkede markedet.

Fokus på genanvendelse har båret frugt

Igennem de sidste fire år har branchen øget samarbejdet med danske kommuner om indsamling af EPS til genanvendelse. I 2018 var det 17 kommuner, som indsamlede EPS med det ved årsskiftet var hele 46 danske kommuner, som sikrede genanvendelse af EPS. Og branchen er derudover i dialog med 30 kommuner mere.

 • ”Vi har kunnet mærke på markedet, at vores indsats i forhold til at sikre genanvendelse af EPS er blevet taget godt imod. Vores kunder er positive, og vi oplever at kunder i stigende grad skifter tilbage til EPS, fordi de er blevet opmærksomme på, at det er 100% genanvendeligt – og faktisk bliver genanvendt,” fortæller Henrik Vasylyeva, adm. direktør i Sundolitt og formand for EPS-branchen.

Det er dog ikke kun i kommunalt regi, at der sker noget med genanvendelse af EPS. På europæisk plan har branchen bidraget til at udvikle design guides for EPS emballage som fiskekasser og til hårde hvidevarer.

 • Der er ingen tvivl om, at de design guides har betydning for markedet. Senest har erhvervsorganisationen detailsektoren udgivet en design guide, hvor de anbefaler EPS emballage, når der er teknisk behov for temperaturregulering eller særlig beskyttelse af produktet under transport.” fortæller Chresten Heide-Anderson. Han fortsætter:
 • Og det er netop, som temperaturregulerende emballage i eksempelvis fiskekasser og som beskyttende transportemballage, at EPS har sine unikke egenskaber.”

I forbindelse med årsmødet blev endnu flere cirkulær tiltag drøftet. EPS-branchen nedsatte derfor en cirkulær arbejdsgruppe som skal afdække endnu flere steder, hvor branchen kan bidrage til vidensdeling og fælles løsninger. En del af gruppens arbejde er ligeledes at bidrage til europæisk vidensdeling.

 • ”Vi er meget langt fremme med genanvendelse af EPS i Danmark og Norge, med hvem som branche historisk har samarbejdet en masse med. I Norge har de særskilt data for genanvendelse af EPS, og der genanvender de mere end 76%. Det niveau skal vi have hele Europa op på ” fortæller Henrik Vasylyeva.

EPS-branchens projektchef arbejder derfor også for genanvendelse af EPS i resten af Europa. Bl.a. sidder han i Circular Plastics Alliance, hvor han for nylig kunne dokumentere, at EPS bliver indsamlet i 17 ud af de 21 EU-lande, som EPS-branchen har søsterorganisationer i.

 • ”De lande, hvor vi ved, at der sker indsamling og genanvendelse af EPS, repræsenterer over 88% af EU’s befolkning,” fortæller Chresten Heide-Anderson og afslutter:
 • ”Vi skal bare have udrullet de løsninger, som allerede finder sted i hele Europa, ja faktisk hele verden, så skal vi nå vores mål for genanvendelse. Se hvad vi har nået i Danmark på 4 år.”

Byggeriet har fået øjnene op for klima- og miljøfordele ved EPS isolering

 • -”Det er vores medlemmers oplevelse, at byggeriet i høj grad har taget innovative løsninger med EPS til sig. Særlig har EPS til fundamenter og EPS radonløsninger været efterspurgt mere i de forgangne år,” siger Chresten Heide-Anderson.

De to løsninger bidrager med miljø- og klimafordele ift. traditionelle byggemetoder. F.eks. sikrer radonpladen af EPS mod, at den radioaktive gas radon trænger ind i bygninger, og EPS-fundamenter kan reducere CO2-påvirkningen fra et standardparcelhus med over 2 tons ift. traditionelle byggemetoder.

 

 • -”Klima og miljø spiller en rolle for beslutningstagere. Derfor er de i stigende grad opmærksomme på, at de skal vælge de rette løsninger allerede starten af byggeprocessen. Vi kender til eksempler på fejlslagne radonsikringer, som det har kostet flere hundrede tusinde kroner at udbedre. Entreprenører skal kun opleve den slags efterregninger få gange før de ser fordelen ved EPS-radonpladen, som er nem, effektiv og billig at implementeret,” fortæller Chresten Heide-Anderson, og fortsætter;

-”Derudover får en entreprenører øjnene op for EPS-fundamenter, som giver en klimagevinst, men også ofte er lettere og hurtigere at implementere. Dermed sparer de omkostninger til medarbejdere – og det er også noget som betyder noget i byggebranchen..

Bestyrelsen

På årets generalforsamling var der genvalg til bestyrelsens formand og næstformand: Henrik Vasylyeva, formand for EPS-branchen og adm. direktør i Sundolitt; Karl-Erik Olesen, næstformand og adm. Direktør i BEWiSynbra Danmark; mens Torben Nielsen fra Jackon Danmark er nyt bestyrelsesmedlem.