Tema : EPS i fundamenter, terrændæk og gulve

EPS, også kendt som Flamingo, kan blandt andet benyttes til opbygning af terrændæk, fundamenter, kældre og udvendig isolering ved fundamentet. Ved drænering og udvendig isolering af kældrevægge, kan der eksempelvis anvendes særlige drænplader.

I slutningen af 1990’erne var det banebrydende at anvende EPS-fundamenter som isoleringsmateriale, men nu har det for alvor slået igennem. I 2015 var der således bygget over 5.000 bygninger med EPS-fundamenter. I 2018 var det vurderingen, at EPS-fundering er blevet brugt ved opførelse ca. 10.000 byggeenheder – og tallet stiger for hver dag.

EPS-branchen kan derfor med sikkerhed sige, at EPS-fundamenter er kommet for at blive. Derfor udgav vi i februar 2015 netop et nyhedsbrev om EPS-fundamenter.

Terrændæk anvendes i langt de fleste enfamiliehusbyggeriet i Danmark, da det gør det muligt at bygge et hus, hvor stuegulvet kun ligger et trin over det omgivende terræn. Når man bygger et hus med terrændæk, så er det vigtigt at tage tilstrækkeligt hensyn til varme- og fugtisolering.

Hvad er Terrændækket

Det er den del af et hus, der ligger oven på jorden og som adskiller selve huset fra jorden. Formålet er

  • – at beskytte huset mod fugt
  • – at holde på varmen inde i huset
  • – at holde radon ude af huset
  • – samt at sikre stabilitet af husets bund og gulv.

Et terrændæk består af tre lag:

  • – et kapillarbrydende lag (som også kan være et lag trykfast isolering).
  • – et betonlag
  • – en gulvbelægning

Det kapillarbrydende lag er det lag, som stopper opdriften af vand og fugt. Dermed sikres, at der ikke kommer fugt op ad jorden og ind i gulvet. Da ekspanderet polystyren (EPS) ikke optager vand kan det med fordel anvendes som det kapillarbrydende lag.

Terrændækket kan også medvirke til, at der ikke trænger radon ind i boligen. Med bygningsreglementet fra 2010 kom der nemlig officiel grænseværdi for radonindholdet i nybygningers indeluft.

EPS som gulvisolering

EPS kan desuden anvendes som gulvisolering eks. i såkaldt “svømmende gulve”, hvor gulvisolering indgår som både varmeisolerende og trykfordelende lag. Her udlægges isoleringspladerne direkte på plant, bærende underlag.

Del: