Præcisering fra Bolig- og Planstyrelsen vedr. EPS-isolering som gulvbelægning

Bolig- og Planstyrelsen har i spørgsmål og svar præciseret, hvorledes EPS-isolering kan anvendes som underlag for gulvbelægning, f.eks. i forbindelse med gulvvarmeplader.

Del:

I et nyt spørgsmål og svar på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside fremgår entydigt, at EPS-isolering kan anvendes i gulve og i overensstemmelse med eksisterende praksis. Der er krav om, at anvende belægning, der lever op til Klasse Dfl-s1, når der er tale om Flugtvejsgange og flugtvejstrapper, såvel som anvendelseskategori 3 og 6, mens der for øvrige arealer er krav om, at anvende en tæt og sammenhængende overflade som mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale].

Af nedenstående tabel kan ses beskrivelse af hvilke materialer, dette eksempelvis omfatter. Alle materialer som er i klasse A såvel som klasse 1 og klasse 2 lever ligeledes op til kravene for klasse B materiale.

Kilde NPI. 

Således kan man læse følgende under spørgsmål og svar.

”””

Spørgsmål og svar om anvendelse af isoleringsmaterialer, som ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale] i bygninger, hvor gulv i øverste etage er højst 22 meter over terræn

Isoleringsmateriale, som ikke mindst er materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan anvendes ovenpå etageadskillelser, som er mindst bygningsdel klasse REI 60 / A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], når gulvet er mindst gulvbelægning klasse Dfl-s1 [klasse G gulvbelægning].

Som alternativ til gulvbelægning klasse Dfl-s1 [klasse G gulvbelægning] kan anvendes en tæt og sammenhængende overflade som mindst materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Gulvbelægningen skal dog altid overholde krav til indvendige overflader, jf. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 4: Antændelse, brand og røgspredning, Tabel 1.

“”””