Tema : EPS i fundamenter, terrændæk, gulve, vægge og tag

EPS, også kendt som flamingo, kan blandt andet benyttes til opbygning af fundamenter, terrændæk, gulve, ydervægge (herunder kældre) og tage.

EPS og fundering

I slutningen af 1990’erne var det banebrydende at anvende EPS-fundamenter som isoleringsmateriale, men nu har det for alvor slået igennem. I 2015 var der således bygget over 5.000 byggerier med EPS-fundamenter. I 2018 var det vurderingen, at EPS-fundering er blevet brugt ved opførelse af mere end 15.000 byggeenheder – og tallet stiger hver dag. Byggeenheder dækker over alt tæt/lavt byggeri op til 3 etager, lige fra kolonihavehuse til hele skoler – såvel træhuse som murede byggerier.

EPS-branchen kan derfor med sikkerhed sige, at EPS-fundamenter er kommet for at blive.

EPS-fundering kan:

 • Minimere differenssætninger og derved sætningsrevner.
 • Minimere linjetab igennem fundament.
 • Spare beton.
 • Spare tunge løft.
 • Spare tid.
 • Spare energi.
 • Spare CO2

Læs mere her.

EPS og terrændæk

Terrændæk anvendes i langt de fleste enfamiliehusbyggerier i Danmark, da det gør det muligt at bygge et hus, hvor stuegulvet kun ligger ét trin over det omgivende terræn. Når man bygger et hus med terrændæk, er det vigtigt at tage tilstrækkeligt hensyn til varme- og fugtisolering.

Hvad er et terrændæk?

Det er den del af husets klimaskærm, der vender mod jorden og som adskiller selve huset netop fra jorden. Formålet er:

 • At beskytte huset mod fugt.
 • At holde varmen inde i huset.
 • At holde radon ude af huset.
 • At sikre husets stabilitet.

Endvidere kan terrændækket, til en vis grad, erstatte fundamenter for skillevægge, såvel bærende som stabiliserende.

Et terrændæk består typisk af følgende set oppefra:

 • Gulvbelægning samt evt. fugtspærrer.
 • Beton eller andet trykfordelende lag.
 • Isoleringslag.
 • Kapillarbrydende lag/suglag for radonsikring (EPS løsning kan benyttes).

Det kapillarbrydende lag er det lag, som sikrer mod opstigning af fugt. Dermed sikres, at der ikke kommer fugt op i konstruktionen. Da ekspanderet polystyren (EPS) ikke suger fugt kan det med fordel anvendes som det kapillarbrydende lag, samtidig med at det benyttes som det isolerende lag.

Læs mere her.

EPS som gulvisolering – uden beton

EPS kan anvendes som gulvisolering under et såkaldt “svømmende trægulv”, hvor gulvisolering indgår som både kapillarbrydende, varmeisolerende og trykfordelende lag. Her udlægges isoleringspladerne direkte på plant, stabilt og bærende underlag, oftest sand eller eksempelvis beton ved indvendig efterisolering.

Læs eventuelt mere i Træinformations lille pjece Træfakta12.

Læs mere her.

EPS og gulvvarme

EPS som isoleringslag under dæk med gulvvarme, såvel i beton som ved løsning uden beton, sikrer effektivt mod varmetab til underlag. Undersøgelser har vist, at der bør isoleres i samme grad mod jord som mod himmelrummet. EPS-isolerings styrke sikrer anvendeligheden ved lavenergibyggeri med betydelig isoleringstykkelse.

Gulvvarmesystemer med sporede plader af EPS, kan benyttes direkte under svømmende trægulve og på den måde opnås en hurtig reaktionstid ved temperaturændringer, modsat løsninger med gulvvarmeslanger indstøbt i betondæk.

Læs mere her.

EPS og Radon

Terrændækket kan også medvirke til, at der ikke trænger radon ind i boligen. Allerede i Bygningsreglementet 1995 nævnes radon og fra Bygningsreglementet 2010, kom der officielle krav til grænseværdi for radonindholdet i nybygningers indeluft og anbefalinger til grænseværdier for ældre/eksisterende bygninger.

Plader med spor af EPS indgår som nederste lag i terrændækopbygning som suglag, hvor radongas fra undergrunden kan ledes til aftræk og på den måde forhindre, at den kræftfremkaldende radon trænger ind i boligen.

Læs mere her.

EPS og kældervægge

Mange vil gerne kunne udnytte sin kælder, og dette gøres bedst, hvis den er tør og varm. For at opnå dette, kan man på ydersiden af kældervæggen lave et vandstandsende lag og efterfølgende efterisolere. Her er EPS isolering et oplagt valg pga. dets mange gode egenskaber, som fx lavt vandoptag, god isoleringsevne og styrken til at påfylde jord op imod igen. EPS danner heller ikke grobund for svamp eller andre mikroorganismer, som vil kunne forringe konstruktionen.

Med fordel kan drænplader med pålimet filtdug anvendes, da det bidrager til afledning af vand til dræn, og derved kan en tør kælder opnås.

Læs mere her.

EPS og hule mure

Hule mure kan isoleres med grå EPS, dels i pladeformater og dels som løsfyld (perler).

Isolering i pladeformat kan med fordel monteres på hulmurens bagvæg og opmuring af skalmur kan udskydes eksempelvis til bedre vejrlig. Samtidig kan isoleringsfladen effektivt kvalitetssikres. Vejledning i brugen af EPS i hulmure kan rekvireres hos producenter.

Isolering med løsfyld – typisk til renovering

EPS Perler til indblæsning fylder hulrum i hulemure effektivt på grund af sin lave vægt. Perlerne skader ikke eksisterende bindere og har kun beskeden sætning over tid. Perler af grå EPS vil med sin lave varmeledningsevne optimere væggens isoleringsevne.

Læs mere her.

EPS til udvendig isolering – med puds eller anden beklædning.

External Thermal Insulation Composite System – eller ETICS – er en kompakt flerlagsisoleringsløsning designet til at forbedre energieffektiviteten i både nye og eksisterende bygninger.

Et udvendigt vægisoleringssystem afsluttet med pudssystem. Den ubrudte grå EPS-isolering i pladeformat forbedrer den isolerende ydeevne og reducerer kuldebroer. Med et effektivt udvendigt isolerende lag kan der skabes et mere behageligt indendørsmiljø.

ETICS kan benyttes ved såvel renovering som nybyggeri.

Pudssystemer varierer fra pudsleverandør til pudsleverandør.

Spørg producenter for yderligere information.

Anden beklædning

Samme mål som ved ETICS – ubrudt EPS-isolering forbedrer den isolerende ydeevne og reducerer kuldebroer. Med et effektivt udvendigt isolerende lag skabes et mere behageligt indendørsmiljø.

Læs mere i branchens Facadevejledning.

Læs mere om EPS i facaden.

EPS til indvendig facadeisolering

Den indvendige overflade på ydervægge kan ligeledes isoleres med EPS. Denne metode, ofte benævnt som ”varmvæg”, benyttes primært ved renoveringsprojekter, hvor den udvendige isolering af forskellige årsager ikke er en mulighed. Metoden er typisk velegnet til efterisolering af massive eller hule murstensvægge, beton- og porebetonvægge, eller andre tunge vægge hvor efterisolering ønskes.

Systemet levers typisk som en samlet løsning, hvor isolering og ny vægoverflade monteres på én gang.

EPS-byggesystemer til ydervægge – ICF (Insulated Concrete Form)

Vægelementer med rigtig mange muligheder og næsten kun fordele, til såvel lavenergi som normalbyggeri. Til parcelhusbyggeri, rækkehuse, kældre, pools, fundamenter og etagebyggeri jf. Bygningsreglementets præaccepterede løsninger.

Med ICF-byggeelementer kombineres effektiv isolering og effektiv bærevne i beton.

Med en typisk 150 mm betonkerne øges mulighederne for design, store åbninger i facaden, åbninger omkring bygningshjørner og store frie spænd i indretningen. Betonkernen kan samtidig sikre en tæt konstruktion og bidrage til effektiv lydisolering.

ICF-elementer kan bedst beskrives som blivende og isolerende forskalling og elementernes design sikrer effektivt tæt støbeform.

Den færdige ICF-konstruktion kan udvendigt afsluttes med facadepuds (ETICS), teglbeklædning og lettere regnskærme  – spørg producenter for yderlige information.

ICF sikrer en hurtig og effektiv byggeproces, hvor elementernes isolerende vanger gør det muligt at bygge selv i årets koldeste måneder, uden betydelig ekstra omkostninger til vinterforanstaltninger.

ICF tilgodeser miljø, arbejdsmiljø og klima. Den effektive isolering reducerer energiforbruget og derved nedbringes CO2-belastningen og intet byggeelement vejer mere end 8 kg.

ICF – Nemt at tildanne, nemt at samle og nemt at forstå.

Læs mere her.

EPS og tage

På flade tage med tagpap eller folier som afsluttende tagdækning, har EPS længe været blandt de fortrukne materialer, når det kommer til opbygning af det isolerende og afvandende lag.

Materialets høje trykstyrke og gode isoleringsevne gør anvendelsesmulighederne mange. EPS-tagisolering kan blandt andet benyttes på underlag af beton, vaffelbeton eller ståltrapez, med afsluttende opbygninger som tagpaptage og tagterrasser. Derudover kan EPS i kombination med XPS anvendes til grønne tage og p-dæk.

Læs mere her.

Del:

Aktuelt

1 2 3 9