EPS og vand

EPS er som materiale særdeles velegnet i veldrænede konstruktioner.

Del:

EPS-materialet suger ikke vand og er således kapillarbrydende. Det er således særdeles velegnet i veldrænede konstruktioner, hvilket betyder, at konstruktionen er uden påvirkning af vandtryk.

Jordfugt

Ved langt de fleste byggegrunde ses almindelig jordfugt i underlaget for EPS-isolering, med tilpas afstand til maksimalt grundvandsniveau.

EPS-isolering vil med sine kapillarbrydende egenskaber, sikre mod opstigning af fugt til overliggende konstruktionsdele.

God byggeskik (herunder anvisninger fra BUILD) anviser kapillarbrydende lag under konstruktion mod jord. Kapillarbrydende lag udføres med minimumtykkelse på 150 mm. Som kapillarbrydende materiale kan EPS indgå i eller helt udgøre det kapillarbrydende lag. Benyttes isoleringsmaterialer, eks. EPS, som eneste kapillarbrydende materiale, vil varmeledningsevnen i de nederste 75 mm af isoleringsmaterialet beregningsmæssigt øges 20%.

Ved risiko for oversvømmelse (påvirkning af EPS hhv. XPS under fuld neddykning)

Sjældne oversvømmelser med kort varighed (ganske få dage) og med mange års mellemrum vurderes, at kunne håndteres af EPS-isolering.

Ventes oversvømmelser at indtræffe med frekvens, eller i længere perioder, bør EPS-isolering ikke anvendes. I stedet anbefales XPS (ekstruderet polystyren) anvendt som isoleringslag.

Anvendes EPS- og XPS-isolering, hvor fuld neddykning kan indtræffe, bør konstruktionen forberedes på den opdrift EPS’ og XPS’ lave densiteter vil tilføre.

Opdrift vil andrage op mod 0,99 kN/m3, Eksempel: 300 mm EPS 60 vil kunne yde en opdrift på cirka 0,30 kN/m2 mod eksempelvis 100 mm betondæk med cirka 0,22 kN/m2.

Såfremt EPS neddykkes i en længere periode eller på anden vis påvirkes af vandtryk, kan det optage vand.

Dette vandoptage kan ske i et omfang, at det kan påvirke materialets isoleringsevne, for eksempel vil en fuld neddykning i 28 døgn resultere i et vandoptag på cirka 5 volumen % og heraf en forringelse af isoleringsevnen på cirka 20%.

Såfremt vandtryk sker i en periode på over 28 døgn, vil der formentlig ske yderligere vandoptag og dermed vil isoleringsevnen påvirkes yderligere.

XPS-isolering er kapillarbrydende og har ved fuld neddykning et meget lavt vandoptag, med en beskeden reduktion af isoleringsevne.