EPS-isolering og klimaet

Del:

EPS, også kendt som Flamingo, er som isoleringsmateriale utrolig miljøvenligt – også i produktionsfasen. Ifølge BRE Global Green Guide to Specification” er det vurderet til A+, som er den mest miljøvenlige kategori. Dermed er EPS en af ​​de isoleringsmaterialer, som har den laveste miljøpåvirkning. 

Ud over den samlede bedømmelse på A+ har EPS (element nr. 815320022) opnået A-vurdering på de fleste miljømæssige kriterier:

  • Vandudløb A +
  • Udslip af mineralske ressourcer A +
  • Nedbrydning af ozonlaget i stratosfæren A +
  • Humant toksicitet A +
  • Økotoksicitet A +
  • Atomaffald A +
  • Affaldshåndtering A +
  • Emission af fossile brændstoffer A
  • Eutrofiering A +
  • Syrning A

På grund af EPS’ens gode isoleringsegenskaber er det ofte det foretrukne isoleringsmateriale i byggeriet inden for en række af de anvendelsesområder, hvor EPS kan benyttes. EPS reducerer eksempelvis CO2-udledningen med op til 50%, hvilket mere end kompenserer for den CO2 som skal anvendes til produktionen af EPS’en.

Opvarmning og afkøling af bygninger tegner sig for over 40 % af ​​Europas samlede energiforbrug. Ved at sikre effektiv isolering af boliger og øvrige bygninger vil vi i Europa kunne bidrage betydeligt til at reducere brugen af ​​fossile brændstoffer til dette formål. For boligkøbere må det forventes, at der i stigende grad vil være fokus på driftsudgifterne ved boligen frem for blot anskaffelsesprisen eller byggeomkostningerne. Udviklingen går derfor mod energismarte løsninger og velisolerede huse, og her er EPS-isolering en vigtig bidragyder. For et velisoleret hus, som kan dokumentere lavt energiforbrug har en konkurrencefordel på boligmarkedet.

Et lavere energiforbrug vil også føre til en reduktion af SO2- og SO3-emissionerne, hvilket betyder mindre syreregn.

Da EPS har ekstremt lav evne til at absorbere vand og ikke kan rådne, så vil vedligeholdelsesomkostningerne og klimapåvirkningen også på den baggrund være lavere en materialer, som er i risikogruppen for vandskade. 

Livscyklus

Sammenligner man de positive effekter ved brug af EPS-isolering med de negative ved råvareudvinding og produktion, dominerer de positive effekter klart. På blot få vintermåneder har gevinsten ved brug af EPS-isoleringen udlignet miljøbelastningen fra råvareudvinding og produktion.

EPS-isolering er produceret af en fossil råvare, men hver kilo olie som forædles til EPS og benyttes som isolering giver i gennemsnit en besparelse på op til 200 kilo fyringsolie beregnet over en bygnings levetid på 50 år. Beregningerne er foretaget af GPH – Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum.

EPS-isoleringen holder korrekt indbygget hele bygningens levetid og er derfor en omkostningseffektiv og robust investering uden behov for vedligeholdelse.

Find EPD’er om EPS som isolering her.