Grå EPS

Grå EPS er tilsat grafit. Det gør den 20% mere effektiv, og dermed optager den mindre plads i vægge, så der er mere plads til det væsentlige – nemlig gulvareal til beboelse, kontorplads eller hvad bygningen skal anvendes til.

Del:

GRÅ EPS 80F

Grå EPS 80F er en mere effektiv EPS-isolering, hvor der som noget nyt er tilsat et additiv – fx grafit.Additivet absorberer og reflekterer infrarød stråling.

Det reducerer varmetabet fra den type varmestråling, som andre isoleringsmaterialer hidtil har haft vanskeligt ved at dæmme op imod.

Grå EPS F80 reducerer varmetabet med yderligere 20% sammenlignet med andre kendte isoleringsmaterialer!

20% bedre isoleringsevne kan også omsættes til 20% tyndere isoleringsplader – og dermed en slankere konstruktion!

Grå EPS F80 har fastholdt de samme gode egenskaber som traditionel hvid EPS:

  • Fugtafvisende
  • Lav vægt
  • Stor trykstyrke.

Grå EPS F80 er fremtidens isolering til gavn for byggeriet, bygherren og miljøet!

Specifikationer

Typebetegnelse:                         Facadeisoleringsplade EPS F80

Varmeledningsevne:                  0,031 W/m2K

Trykstyrke (korttids):                >80 kN/m2

Dimensioner:                              EPS F80 plader leveres i flere forskellige tykkelser.

Produktnavne

EPS-producenterne i Danmark har forskellige produkt-/handelsnavne for deres unikke version af den grå EPS F80 facadeisoleringsplade.