Nu bliver det nemmere at genanvende EPS bygge- og nedrivningsaffald

EPS, også kendt som Flamingo, er et effektivt og hyppigt anvendt isoleringsmateriale, som kan anvendes til hele konstruktionens klimaskærm. Når bygninger har skullet rives ned efter mange år, så har EPS-isoleringen hidtil været blandet med andet affald og sendt til energiudnyttelse. Men det behøver man ikke længere! EPS-branchen har sammen med resten af den europæiske EPS-værdikæde etableret PolystyreneLoop, som kan genanvende EPS-bygge og nedrivningsaffald. Og anlægget er netop åbnet.

Del:

En ny milepæl er nået, når det kommer til genanvendelse af EPS, også kendt som Flamingo. PolystyreneLoop har slået dørene op, og dermed bliver det langt nemmere at sikre genanvendelse af snavset og forurenet EPS.

EPS er en forkortelse for Ekspanderet Polystyren. Det er i folkemunde kendt som ”Flamingo.” EPS er en termo- og celleplast, som består af 98% luft. Resten er polystyren, som indkapsler luften i en cellestruktur. Dermed kan luftens egenskaber udnyttes på intelligent vis.  Cellestrukturen og det høje luftindhold gør EPS til et letvægtsmateriale med enestående isolerings- og stødabsorberende egenskaber. Det har en høj trykstyrke, det afviser fugt, og det er nemt at håndtere. Selve EPS’en er 100% genanvendeligt, men hvis det er forurenet med cementrester og lignende fra byggeriet, så har det været mere komplekst at genanvende.

Det bliver der lavet om på nu,” fortæller Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen – en del af Plastindustrien. Han uddyber; ”alle led i EPS’ens værdikæde er gået sammen om at etablere PolystyreneLoop, som benytter fysisk genanvendelse. Det er en særlig genanvendelsesteknologi, hvor EPS-affaldet bliver opløst i en væske og affaldsrester, dermed nemt kan sorteres fra.

Fabrikken i Holland kan genanvende 3.300 tons EPS

Selve PolystyreneLoop fabrikken er bygget i Terneuzen i Holland. Den er placeret der, da man nemt kan indsamle EPS nedrivningsaffald fra Holland, Tyskland og andre nærliggende lande. Lande, hvor EPS i højere grad har været anvendt i bygninger – mere specifikt som facadeisolering.

I Danmark har EPS historisk set primært været anvendt som isolering mod terræn eller i tage,” fortæller Chresten Heide-Anderson, ”mens det i resten af Europa også har været anvendt i hele klimaskærmen, fordi EPS er mere omkostningseffektivt og har en bedre isoleringsevne end de typiske alternativer.”

Da EPS er mere udbredt i bl.a. Tyskland og Holland, så betyder det også, at der er mere bygge- og nedrivningsaffald af EPS i disse lande. Derfor er fabrikken bygget her, forklarer Chresten Heide-Anderson.

Fabrikken kan til at starte genanvende 3.300 tons EPS affald om året, og på sigt kan den udvides til at kunne håndtere større mængder.

Formålet med fabrikken er naturligvis at øge genanvendelsen af EPS fra byggeriet. Men det er også at få erfaringer med den konkrete proces, så der kan blive etableret flere og større fabrikker andre steder i Europa,” siger Chresten Heide-Anderson.

De erfaringer kan vi også benytte i Danmark, hvor kommuner og andre indsamler EPS affald. Nogle gange kan det indsamlede materiale være for snavset eller det kan være farvet. Så er det p.t. sværere at genanvende end ren hvid EPS. Det ændrer PolystyreneLoop på – så teknologien vil også gavne os i Danmark,” afslutter Chresten Heide-Anderson.