#FaktaomEPS: Kommunal genanvendelse i Danmark – oktober 2019

Kommunal Indsamling af EPS pr. oktober 2019

EPS-branchen holder øje med hvilke kommuner, som fravælger at genanvende EPS til fordel for at energiudnytte det. For hvert kilo EPS, som vi flytter til genanvendelse reducerer CO2-udslippet med 5 kilo. I denne måned kan vi konstatere, at Tønder, Middelfart, Fredericia, Hedensted og Vejle kommuner nu også indsamler EPS til genanvendelse. Samtidig har Odense meddelt, at borgerne pr. januar 2020 også vil kunne aflevere EPS til genanvendelse, mens A-R-C har meddelt EPS-branchen, at de forventer at udrulle indsamling af EPS til de øvrige kommuner. Dvs. Hvidovre, Dragør, Frederiksberg og København.

Del:

Endnu mere indsamling af EPS i danske kommuner. Tønder, Middelfart, Fredericia, Hedensted og Vejle kommuner har orienteret EPS-branchen om, at man også kan aflevere brugt EPS til genanvendelse i disse kommuner. Derudover har EPS-branchen været i dialog med affaldsselskabet i Odense, som oplyser, at de forventer at indsamle EPS fra januar 2020. Kommunal Indsamling af EPS pr. oktober 2019

Kommuner som indsamler EPS er markeret med lysegrøn.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark og de kommuner, som er på vej til at genanvende (bl.a. Odense og hos AffaldPlus) indgår med mørkegrøn.  Hos A-R-C  (Amager Ressource Center) har man oplyst til EPS-branchen, at man “har en forventning om at udrulle indsamling af EPS på genbrugspladserne i de øvrige ejerkommuner (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og København).

På nuværende tidspunkt indsamler 28 af landets 98 kommuner EPS, mens 18 kommuner har konkrete planer om indsamling af EPS. Det betyder, at 47% af kommunerne er enige i, at EPS er 100% genanvendeligt.  Samtidig kan 32% af danskerne i dag aflevere EPS til genanvendelse, mens yderligere 28% snart kan.    

Det er ikke i alle kommuner, at indsamling af EPS sker på alle genbrugspladser.

Du kan finde henvisning til genbrugspladser, der modtager EPS til genanvendelse her.

Om Kommunale genanvendelse af EPS

EPS – ekspanderet polystyren – er som bekendt 100% genanvendeligt. I EPS-branchen genanvender medlemmerne stort set 100% af eget EPS-affald fra produktionen, hvilket betyder betragtelig økonomiske og klimamæssige besparelser. For hvert kilo EPS vi genanvender i produktionen, så undgår vi over 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet. Derfor har vi i branchen også siden 1995 taget EPS affald tilbage fra de af vores kunder, som har kunnet returnere ren, hvid EPS, som kunne indgå i direkte i produktionen. Hver gang vi har kunnet genanvende et kilo EPS, så har undgået 3 kilo CO2-udslip – i forhold til, at affaldet blev energiudnyttet. Men det er ikke al EPS, som kan genanvendes direkte i produktionen. Dels fordi opskumningsprocessen kræver, at der kommer ny råvarer ind i produktionen for at sikre kvaliteten af produktet, og dels fordi det kun er egne materialer, der kan genanvendes direkte i produktionen – ellers er der ikke den fornødne sporbarhed. Derfor arbejder EPS-branchen for, at al den EPS, som vi ikke selv kan direkte genanvende bliver indsamlet, for det kan al sammen omsmeltes til ny polystyrenråvarer, som igen kan blive til ny EPS-råvarer. Det kræver, at EPS kan afleveres på genbrugspladsen i kommunerne, for det er det optimale sted for borgerne at aflevere det. Samlet set sparres der i produktionen og i forhold til energiudnyttelse 5 kilo CO2 for hvert kilo EPS, som vi genanvender. Kan vi genanvende EPS’en direkte i produktionen er CO2-besparelsen på 6 kilo.  

EPS-branchen har gennemgået alle kommuner og affaldsselskabers hjemmesider for at se om de indsamler EPS til genanvendelse. To gange om året gennemgås alle kommuner, som ikke indsamler for at se om de er gået i gang. Derudover opdateres kortet, når EPS-branchen bliver orienteret om indsamling af EPS i forskellige kommuner.