Medieomtale af EPS i juli

I juli måned er der omtale af et projekt, hvor affald indsamles centralt i Næstved bymidte. En del af projektet omhandler indsamling af EPS, og derfor er EPS-branchen naturligvis i tæt dialog med kommunen.

Del:

14. juli skrev Sjællandske: “Højteknologisk skraldeforsøg: Dit affald gemmer sig langt nede under jorden”

I Næstved lancerer man et nyt forsøg med indsamling af affald i midtbyen.

“På Dania nær den tidligere Irma-bygning er der stillet fire højteknologiske skraldespande op. De syner ikke af meget, men der er god plads i de nedgravede containere.

Forsøget går blandt andet ud på at fjerne de mange store skraldecontainere, der fylder godt op i byens baggårde. Ved at centralisere indsamling af skrald i bymidten reduceres mængden af tung og larmende trafik. Desuden minimeres CO2-udledningen.”

Det skriver Sjællandske i artiklen, hvor man også kan læse: 

“Hidtil har virksomheder ikke været omfattet af den kommunale affaldsindsamling. De finder selv en vognmand til at afhente papkasser og andet affald. Men med forsøget kan der afleveres madaffald, papir, pap, metal, hård plast, glas og almindeligt restaffald. Flere butiksindehavere har også ønsket, at de kan aflevere flamingo.”

I EPS-branchen indgår vi naturligvis i dialog med Næstved Kommune og det kommunale affaldsselskab for at sikre, at flamingo (EPS) bliver en del af ordningen.