Skandinavisk toppost til EPS-branchens projektchef, der er udpeget til bestyrelsen for Scandinavian Packaging Association

EPS-branchens projektchef, Chresten Heide-Anderson, er blev udpeget til Scandinavian Packaging Associations (SPA) bestyrelse, som består af repræsentanter for den skandinaviske emballagebranche. SPA er organisationen bag den nordiske konkurrence ScanStar.

Del:

Scandinavian Packaging Associations (SPA) er organisationen bag den nordiske emballagekonkurrence ScanStar. ScanStar har været afholdt hvert år siden 1969, hvor innovative emballageløsninger og studerende har konkurreret mod hinanden om adgangen til den globale emballagekonkurrence, WorldStar.

Større fokus på cirkulære emballager

Der er stadigt stigende fokus på emballage og cirkulær økonomi i såvel den danske som den internationale klima- og miljødebat.

”Bæredygtighed er blevet et nøgleord, når det kommer til valg af emballage. Derfor har vi fra EPS-branchens side valgt at engagere os mere i den skandinaviske emballagedebat, hvor vi ønsker at bidrage til en høj faglighed, når det kommer til materialevalg, når det kommer til emballageløsninger.” udtaler Chresten Heide-Anderson.

I EPS-branchen oplever man fra tid til anden, at der er en høj grad af greenwashing, når det kommer til valg af emballage. Nogle producenter påstår bedre klimagevinster, 100% genanvendelighed – sågar, at deres emballage er 100% bæredygtigt.

”Hvis vi skal sikre klimarigtige og bæredygtige valg, så skal producenter og brugere af emballage tænke langsigtet. De skal undlade at træffe valg, som er baseret på følelser og synsninger. Nogle emballager kan umiddelbart  kræve flere ressourcer at producere, men hvis man ser på brugsfasen og mulighederne for at genanvende igen og igen, så bliver virkeligheden en anden,” uddyber Chresten Heide-Anderson.

Han opfordrer derfor såvel emballagekunder, som slutbrugere til at se på deres egen adfærd, så de bidrager til at al emballage så vidt som muligt bliver indsamlet og genanvendt.

Det rigtige materiale til den rigtige udfordring

Hos EPS-branchen bakker man 100% op om internationale ambitioner om at reducere over-emballagering – uanset materialevalg. Men man opfordrer også til at huske på, at meget emballage har til formål at sikre, at varerne når helt frem til kunderne.

”Beskadigede eller defekte varer har en kæmpe klimabelastning. F.eks. udgør madspild ca. 8% af det globale CO2 aftryk[1]. I udviklingslande går op mod halvdelen af madvare til spilde inden de overhovedet når forbrugerne. I vesten er det tal nærmere 3%[2],” fortæller Chresten Heide-Anderson og fortsætter; ”hvis vi vælger de forkerte emballagematerialer, så risikerer vi altså at gøre større skade end gavn.

Henrik Vasylyeva, formanden EPS-branchen og er adm. direktør hos Sundolitt, er glad for projektchefens nye international toppost.

For fire år siden traf vi et strategisk valg om, at EPS som materiale skulle være mere fremme i skoene og være med omkring bordene, når der blev diskuteret løsninger på globale klima- og miljøudfordringer. Det må man sige er lykkedes for Chresten, og det utvivlsomt noget, der påvirker vores forretning positivt,” fortæller Henrik Vasylyeva.

EPS er 2% polystyren, 98% luft og 100% genanvendeligt. Derfor har det nogle unikke støddæmpende og isolerende egenskaber. EPS er derfor ideelt til eks. transportemballage og når kølekæden skal fastholdes. Men det betyder ikke, at EPS skal være første valget, når det kommer til alle typer af emballage.

Henrik Vasylyeva er således godt klar over, at EPS-branchens projektchef ikke skal markedsføre EPS i SPA, men derimod se det hele lidt bredere og have fokus på emballage bredt set. Det generer ham ikke;

”EPS skal anvendes, når det giver mening og det er de rigtige materiale til den rigtige udfordring. Derfor er vi i EPS-branchen helt med på, at Chresten i regi af SPA vil skulle se objektivt på forskellige materialer. Men det er sådan set også det opdrag han har fået fra start. Vi mener nemlig, at en solid og faktabaseret dialog om materialer og materialevalg er til gavn for EPS,” afslutter Henrik Vasylyeva.

Chresten Heide-Anderson er uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og har suppleret med en MBA fra SDU. Han blev ansat i EPS-branchen juni 2018. I februar 2021 blev han valgt til bestyrelsen for EUMEPS, der er den europæiske EPS branche. Og i maj 2022 blev han udpeget som formand for Circular Plastics Alliance’s (CPA) arbejdsgruppe for emballage. CPA er et tværindustrielt initiativ i bl.a. samarbejde med EU-kommissionen.

[1] https://www.fao.org/3/bb144e/bb144e.pdf

[2] https://www.bbc.com/news/business-47161379