Mød EPS-branchen ved Danske Beredskabers årsmøde.

Danske Beredskaber har inviteret EPS-branchen med til deres årsmøde i 2023. Her har de fokus arbejdsmiljø og på den sikre og trygge indsats for redningsberedskaberne. EPS-branchen har i den forbindelse udarbejdet et notat, der viser, hvordan EPS indgår i brandsikre konstruktioner.

Del:

Det er vigtigt, at de bygninger, som vi færdes i, er trygge og sikre. Derfor er brandsikkerhed i bygninger også et af de grundlæggende krav til byggevarer i EU’s Byggevareforordning, CPR. Brandsikkerhed er således et spørgsmål om at minimere personskader såvel som skader på materielle værdier. Og sikkerheden skal være i top i hele bygningen levetid. Dette notat belyser begrebet brandsikkerhed og brandsikre konstruktioner i forbindelse med anvendelse af isolering af polystyren, som oftest EPS (ekspanderet polystyren).

Notatet afdækker:

 • Hvad er brandsikre konstruktioner?
 • Udviklingen af skader for ildebrande fra 2013 og frem.
 • Hvordan nogle lovlige konstruktioner kan bidrage langt mere til den tidlige brandudvikling end EPS.
 • Hvordan internationale data viser, at brug af isoleringsmateriale ikke altid øger brandsikkerheden.

Key Insights

 • Konstruktioner med EPS-isolering bidrager mindre til brandens udvikling i de kritiske indledende minutter, hvor personer skal evakueres og inden beredskabet er fremme, når man sammenligner med andre lovlige konstruktioner.
 • Siden 2012, hvor man fik flere anvendelsesmuligheder for EPS i klimaskærmen, har antallet af ildebrande været faldende, ligesom skader på såvel bygninger og løsøre har været relativt mindre (prisindeksreguleret).
 • Ildebrande i konstruktioner med korrekt indbygget EPS-isolering udvikler sig langsommere og med mindre røgudvikling end tilsvarende konstruktioner, hvor der må og er anvendt klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning].
 • Beredskabet er gennemsnitligt fremme ved en brand på under 8 minutter.
 • EPS-isolering er tidligst påvirket af en ildebrand efter 10 minutter – og der sker først antændelse af materialet væsentligt senere.
 • EPS-isolering kan ikke ulmebrande og bidrager således ikke til at en brand udvikler på ny.
 • Internationale data viser, at der ikke er sammenhæng mellem isoleringsmateriale og dødsfald som følge af en ildebrand.

Download notatet her.