EPS er også til andet end isolering af terrændæk

Det er en udbredt misforståelse, at EPS-isolering ikke er foreneligt med brandsikring af byggeri. Det bunder ofte i mangelfulde informationer.

Del:

Mange har den opfattelse, at EPS-isolering kun kan anvendes i terrændæk. Der er således stadig mange projekterende og udførende i byggebranchen, der ikke er klar over, at EPS-isolering også er velegnet i eksempelvis vægge, etageadskillelser og tagkonstruktioner.

”Hvis blot EPS’en er beskyttet modbeskadigelse og antændelse i overensstemmelse med de brandtekniske funktionskrav i Bygningsreglementet 2008 (BR 08), er der masser af andre muligheder for at benytte EPS i traditionelt byggeri,” fastslår direktør Jørgen Hindse, formand for EPS-sektionen under Plastindustrien i Danmark.

Manglende kendskab

Jørgen Hindse mener, at mange viger tilbage for at anvende EPS over gulvhøjde, fordi man ikke har kendskab til en række brandteknisk sikre og lovlige muligheder for anvendelse af EPS-isolering.

”Det kan bero på den danske byggetradition, men vi har måske heller ikke selv været gode nok til at gøre opmærksom på mulighederne. Det er derfor, at EPS-industrien i Danmark har valgt at sætte fokus på brandteknisk korrekt anvendelse af EPS,” siger han.

Her kan EPS anvendes

De steder i byggeriet, hvor det udover terrændæk er mest oplagt at anvende

EPS-isolering er:

  • Etageadskillelser
  • Ydervægge
  • Tagkonstruktioner

Sidegevinst

EPS-isolering er i øvrigt mere end 85% lettere end anden traditionel trykfast isolering, så en sidegevinst ved anvendelse af EPS er en betydelig reduktion af tunge løft på byggepladsen.