Plastindustrien: Unuanceret og fejlagtig kritik af plastisolering

Flere medier har de seneste dage bragt historier om, at nye energieffektive byggerier kan øge risikoen i forbindelse med brand. Bl.a. har isolering med celleplast stået for skud, selvom produkterne skal bestå grundige test, der garanterer, at de er sikre at bruge. Plastindustrien finder kritikken fejlagtig og vil fremadrettet gerne styrke dialogen med de danske brandmænd omkring plastisolering.

Del:

Yderligere information: 

Billede til fri afbenyttese:

Indkapsling af plastisolering skal ske ift. Energistyrelsens ’Eksempelsamling til brandsikring af byggeri 2012’. (note håndtering skal ske i henhold til gældende bygningsreglement).

Fakta:

Plastisolering skal kunne overholde en række kriterier ved prøvning efter den svenske brandprøvningsmetode SP FIRE 105.

SP Fire 105 er en storskala testmetode, der anvendes i til at vurdere brandspredning langs facadesystemer i byggeri.

Læs mere om de kriterier, der skal overholdes i Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri, side 52-54 (eksempelsamlingen er ophørt. Se nuværende BR18 for information).

I 2012 gjorde nye danske regler det muligt at isolere facader på en række bygningstyper med celleplastmaterialer som PUR, PIR og EPS. Lovgivningen blev harmoniseret med reglerne i vores nabolande Sverige og Norge. Her har materialerne, som det også er tilfældet mange andre steder i Europa, været anvendt gennem mange år.

Plastisoleringen pakkes ind i brandsikre materialer. Det giver en optimal kombination af et højt sikkerhedsniveau og høj isoleringsevne.

Alligevel har en række medier de seneste dage bragt historier, om at de nye energieffektive og miljørigtige byggerier øger brandrisikoen – bl.a. på grund af isolering med celle- og skumplast. Det ærgrer miljøkonsulent i Plastindustrien Jakob Clemen:

– Myndighedernes accept af facadeisolering med plastmaterialer tilbage i 2012 skete på baggrund af omfattende dokumentation for sikkerhed i forbindelse med brand og udlandets mangeårige positive erfaringer. Der er strenge regler for, hvordan plastisoleringen skal anvendes og indkapsles i forbindelse med byggeri. Derfor er det min klare overbevisning, at den kritik, der har været rettet mod disse isoleringsmaterialer, er både unuanceret og fejlagtig.

Kritikken stammer fra en konference, som de nordiske brandmænd netop har afholdt, hvor Rockwool International var hovedsponsor og oplægsholder. Rockwool sidder i dag på størsteparten af markedet for isolering i Danmark.

– Rockwool finansierer en konference med Rockwool som en af oplægsholderne, hvor hovedkonklusionen er, at når det kommer isolering, så er Rockwools produkter de bedste og de sikreste. Vi vil rigtig gerne være med næste gang, hvis brandmændene vil i dialog med os, så vi kan fortælle om, hvordan vi ser på sagen, siger Jakob Clemen.

Plastindustrien vandt sidste år en retssag over Rockwool, hvor Rockwool blev dømt for ”vildledende og utilbørlig” markedsføring, der miskrediterede isolering af celleplasttypen EPS.