EPS-fundering runder 5.000 bygninger i Danmark

Del:

“Mere end 5.000 bygninger i Danmark er nu opført på fundamenter af Sundolitt. Selv om der i starten var skepsis overfor den nye byggemetode, har den nu bestået prøvetiden” skriver BygTek.

“Fundamenter støbt i forme af EPS – Ekspanderet Polystyren – lagt næsten direkte ovenpå terrænet var i slutningen af 1990’erne en nyhed i Danmark – en helt ny metode til fundering i lav dybde.

– Det har taget lidt tid, at få projekterende og udførende i Danmark til at tage EPS funderingssystemer til sig, men nu mener vi godt, vi kan tillade os at sige, at metoden er kommet flot igennem prøvetiden, forklarer Karsten Sjørup Knudsen, der er adm. direktør Sundolitt as.

Karsten Sjørup Knudsen henviser til, at der blandt de mere end 5.000 byggeenheder, der de seneste 15 år er opført i Danmark på Sundolitt fundering, ikke har været registreret svigt på grund af funderingsmetoden.”