Det er igen tid til at tjekke for radon

Realdania skriver i en pressemeddelelse; “I de kolde måneder, når radiatoren tændes, og vinduerne holdes lukket, stiger mængden af den radioaktive gas radon i hjemmet. Derfor er det også i den periode, boligejere bør få målt for radon for at finde ud af, om de bor i en af de 350.000 boliger, som ifølge Sundhedsstyrelsen har for højt radonniveau.”

Del:

I deres pressemeddelelse skriver Realdania videre: “Ifølge myndighederne er radon hvert år medvirkende årsag til, at 300 danskere får lungekræft.” Samtidig forklarer Lennie Clausen, der er programchef i Realdania; ”Radon er nemlig en usynlig gasart, som man ikke kan se med det blotte øje. Vi tror, det er vigtigt for boligejerne at kende deres radonniveau, for først dér kan man gøre noget ved problemet, hvis det er for højt.”

Realdania har i høj grad fokus på de huse, som allerede er bygget, men faktisk er det et krav, at radon i nybyggerier forebygges. I Bygningsreglement 2018 kan man læse ”Bygningsreglementet angiver krav til et maksimalt radonindhold i indeluften på 100 Bq/m3 for nybyggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid.” Det betyder, at nybyggeri med for højt radonniveau kan blive mødt med store efterregninger, når fejlen skal udbedres – og det er bygherres ansvar.

Det er en af årsagerne til, at Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler i anvisning 233: ’… at forberede et suglag under terrændækket. Et suglag gør det muligt at imødekomme et eventuelt fremtidigt behov for at reducere radonindholdet i indeluften til et lavere niveau, bl.a. i de tilfælde, hvor det har vist sig, at konstruktive tiltag ikke er tilstrækkelige.’ Tilsvarende anbefalinger kan findes hos BYG-ERFA. Såvel SBi som BYG-ERFA er en del af det man kalder ”Alment teknisk fælleseje”.   I EPS-branchen har vi i fællesskab udviklet en radonplade, som netop etablerer det anbefalede suglag – og som nemt kan kombineres med EPS-terrændæk. Du kan læse mere om EPS-branchens radonplade her.