Radonsikring med EPS

Ny EPS plade med luftkanaler fremtidssikrer mod radon i nybyggeri

Del:

En nyudviklet EPS plade med smalle luftkanaler – en sugplade – indbygges under det nederste lag EPS-isolering i terrændækket. På den måde etableres et særligt lag i konstruktionen mod jord, som gør det muligt at trykudligne/ventilere luften under bygningen og bortlede evt. sundhedsskadelig radon fra undergrunden.

Den nye EPS radon sugplade kommer på markedet, efter at der i BR 2010 for første gang i Danmark er fastsat en officiel grænseværdi for radonindholdet i nybygningers indeluft.

Grænseværdier for radon

BR 2010 stiller krav om, at nybygninger fremover skal være konstrueret med radonsikring, så indeluftens radonindhold ikke overskrider 100 Bq pr. m3 luft.

De skærpede krav sætter fokus på klimaskærmens opbygning mod jord og sikring mod indtrængning af jordluft. Indbygning af EPS sugpladen i bygningens terrændæksisolering er en del af denne sikring, idet sugpladen gør det muligt for entreprenør og bygherre at overvåge og evt. reducere radon i indeluften gennem hele bygningens levetid.

Fremtidssikker løsning

Viser det sig efter byggeriets afslutning, at radonindholdet i boligen overstiger 100 Bq/m3, kan der relativt nemt og prisbilligt installeres ventilationskanaler efter behov fra suglaget op igennem bygningen til udluftning gennem væg- eller tagkonstruktionen.

Udførende har ansvaret

Det er i øvrigt den professionelle bygherres ansvar, at færdigopført nybyggeri overholder grænseværdien for radon i indeluften. Etablering af suglag under nybygninger er således også den projekterendes/udførendes sikkerhed for, at det er økonomisk overkommeligt, hvis der efterfølgende viser sig behov for at etablere udluftning under huset.

Naturlig del af EPS isoleringen

’EPS er i dag det foretrukne isoleringsmateriale i nybygningers terrændæk, hvor også radonsikringen skal etableres. Derfor har det været nærliggende og en udfordring for EPS branchen at udvikle et supplerende produkt og metode, som gør det nemmere for entreprenører og
bygherre at leve op til bygningsreglementet krav’, siger Jørgen Hindse, formand for EPS Industrien i Danmark.

Artiklen er en del af serien om radon i bygninger 

Beregn bæreevnen

EPS-branchen har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet et beregningsprogram, som nemt anvendeligt beregningsprogram,
til bestemmelse af bæreevnen for tunge stabiliserende skillevægge på betondæk uden selvstændige skillevægsfundamenter – således alene understøttet af trykfast EPS isolering.

Programmet kan findes her.