Radon i bygninger

Radon i indeluften øger markant risikoen for udvikling af lungekræft

Del:

Radioaktivt radon fra jorden trænger i luftform ind i vore huse gennem revner og sprækker i bygningens konstruktioner mod jord. Indsivningen sker især, fordi der ofte er lavere lufttryk inde i huset, end der er nede under bygningen. Der er derfor altid mere radon i indeluften end i udeluften.

Radonproblemet er især knyttet til rum med gulve og vægge direkte mod jord – det vil sige i kældre eller i stueetagen i huse med terrændæk.

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeluften. Hovedparten af de berørte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Øget risiko for lungekræft

Risikoen for at udvikle lungekræft stiger med radonindholdet i indeluften og den tid, en person opholder sig i huset. Ifølge Verdenssundheds-organisationen (WHO) er radon – efter rygning – den væsentligste medvirkende årsag til udvikling af lungekræft.

Radonforekomst varierer

Radonindholdet i jorden varierer betydeligt i Danmark på grund af forskelle i undergrundens sammensætning. Det er således højst i områder med klipper eller revnet ler og lavest i områder med rene sandjorder – dvs. som hovedregel mere radon på Øerne end i Vestjylland Selv indenfor korte geografiske afstande kan radonindholdet i huse variere. To nabohuse kan have forskellige  niveauer af radon i indeklimaet, fordi husenes konstruktion, stand og ventilation også har betydning. Bygninger opført efter 1998 skal være opført med radonsikring.

Læs mere på: www.radonguiden.dk

 

Artiklen er en del af serien om radon i bygninger 

Beregn bæreevnen

EPS-branchen har i samarbejde med Teknologisk Institut udarbejdet et beregningsprogram, som nemt anvendeligt beregningsprogram,
til bestemmelse af bæreevnen for tunge stabiliserende skillevægge på betondæk uden selvstændige skillevægsfundamenter – således alene understøttet af trykfast EPS isolering.

Programmet kan findes her.